Helder signaal richting WA-verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
09-07-2015

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in de maandelijkse nieuwsbrief over de verzekeringssector haar zorgen geuit over de tegenvallende resultaten in de branche Motorrijtuigen Aansprakelijkheid (WA), die in 2014 een gezamenlijk technisch verlies leed van 300 miljoen euro. Het Verbond van Verzekeraars heeft in het eerder deze maand verschenen ‘Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2014’ eveneens zijn zorgen geuit over deze ontwikkeling.

De WA-markt is een concurrerende markt waardoor er voor de consument veel valt te kiezen. Door een aantal factoren (de economische crisis, verhoging assurantiebelasting, overstappen naar een andere dekking en/of een hoger eigen risico) dalen de premie-inkomsten nu al langere tijd, terwijl de schadelast niet daalt. Door vrijval van schadevoorzieningen en kostenbesparingen bleef het resultaat voorgaande jaren nog enigszins op peil, maar in 2014 stegen de voorzieningen. Die verhoging is met name het gevolg van de toenemende letselschadelast: de hoogte van letseluitkeringen neemt toe, ook door de fors stijgende buitengerechtelijke kosten door o.a. advocaten.

Overigens benadrukt het Verbond dat de financiële buffers van (schade)verzekeraars op peil zijn. Via reorganisaties en klantgerichte innovaties hebben verzekeraars al hard gewerkt aan herstel, maar deze maatregelen zijn onvoldoende effectief geweest om op te wegen tegen de stijgende kosten.


Was dit artikel nuttig?