Hennep: legaliseren of juist niet?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
23-04-2015

Het Verbond publiceerde eind maart voor het eerst cijfers over hennepbranden, waarvan er vooral in woonhuizen schrikbarend veel plaatsvinden. De cijfers bleven niet onopgemerkt en in de Tweede Kamer werden er vragen over gesteld. Maar of je illegale hennepteelt nou keihard moet bestrijden of juist moet legaliseren … daarover verschillen de meningen.

Ongeveer één op de vijftig grote branden wordt veroorzaakt door hennepteelt. De cijfers die het Verbond eind maart naar buiten bracht, zijn afkomstig van de Stichting Salvage. Deze stichting werd in de jaren '80 opgericht door brandverzekeraars om na een brand persoonlijke hulp te verlenen aan gedupeerden en verdere schade te beperken. Uit de cijfers blijkt dat iets meer dan zeventig procent van de wietbranden waarbij Salvage is betrokken, plaatsvindt in bewoonde huizen. Schokkend, gaf het Verbond in een begeleidend persbericht aan.

Uit criminaliteitssfeer halen
Tweede Kamerlid Magda Berndsen (D66) beaamt dat. “Ik vind de cijfers niet verrassend, maar wel schokkend, omdat ze aangeven hoe groot het probleem in woonhuizen is.” Verbieden van hennepteelt is volgens D66 niet de oplossing. “Er worden veel plantages opgerold, maar helaas zien we ook een waterbedeffect: als de politie in één regio heel actief is, verplaatst het probleem zich naar een andere wijk of stad. Daarom pleiten wij ervoor om hennepteelt onder bepaalde voorwaarden toe te staan, zodat het uit de criminaliteitssfeer wordt gehaald en onschuldige mensen niet langer de dupe worden.”

Reguleren heeft volgens Berndsen het voordeel dat er duidelijke voorwaarden kunnen worden gesteld aan de kwaliteit van hennep. “Mensen weten nu vaak niet wat ze gebruiken. Als je een vergunning verstrekt, net zoals nu ook bij alcohol gebeurt, kun je strikte voorwaarden stellen, niet alleen aan de veiligheidsaspecten bij de teelt zelf, maar ook aan de kwaliteit van het product. Het volksgezondheidsaspect kan zo veel meer aandacht krijgen dan nu het geval is.”

Groot gevaar
Het CDA vindt reguleren juist geen goed idee. Kamerlid Peter Oskam: “De cijfers tonen wederom aan dat stevig moet worden opgetreden tegen wiettelers. Een brand treft namelijk niet alleen de persoon die illegaal produceert, maar is ook een groot gevaar voor omwonenden.” Het CDA wil dan ook iedere vorm van drugsteelt bestrijden en is tegenstander van regulering. “Partijen die zeggen dat met regulering van wiet een einde zou komen aan de illegale productie, tonen zich hopeloos naïef. Want die lichte vorm van softdrugs is totaal niet interessant voor drugsgebruikers en het illegale circuit zal daarom blijven bestaan als we geen harde grenzen stellen.”

Wat het CDA betreft moet voor een effectieve bestrijding van drugs meer capaciteit worden vrijgemaakt. Oskam: “Noodzakelijk vanuit het perspectief van veiligheid, leefbaarheid en volksgezondheid. Ook heb ik de minister gevraagd in gesprek te gaan met de energiebranche om het verplicht te stellen dat mensen zich dienen te legitimeren bij het afsluiten van een energiecontract. Zo kunnen we in preventie en opsporing overgaan tot een strengere aanpak.”

 

bijlage: het persbericht.


Was dit artikel nuttig?