(Her)Benoemingen in het bestuur van Verbond van Verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
24-06-2020

De algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag ingestemd met de benoeming van Tom Kliphuis (VIVAT N.V.) tot lid van het bestuur van het Verbond voor een periode van 3 jaar. Ook hebben de leden goedkeuring verleend aan de herbenoeming van Maarten Edixhoven (AEGON Nederland N.V.) voor een nieuwe zittingstermijn van drie jaar.

(Vice-)voorzitterschap

De ledenvergadering is ook akkoord met verlenging van de benoeming van Willem van Duin (Achmea Holding N.V.) als voorzitter, met een jaar, tot ultimo 1 juli 2021. Het bestuur van het Verbond heeft Maarten Edixhoven bereid gevonden de functie van vicevoorzitter in te vullen.

Bekijk de samenstelling van het bestuur

 


Was dit artikel nuttig?