Herijking rechtsbijstand nodig

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-12-2015

Ons land kent een goed stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Maar het kan beter. Herijking van het stelsel is nodig, zodat de toegang tot het recht verbetert. Dat bepleit de commissie gesubsidieerde rechtsbijstand onder voorzitterschap van voormalig Tweede Kamerlid en oud-burgemeester van Utrecht Aleid Wolfsen.

De commissie Wolfsen somt in haar rapport, dat is aangeboden aan minister Ard van der Steur, een achttal uitgangspunten op om het stelsel te herijken. Op de eerste plaats staat de toegang tot recht. Daarnaast moeten minder draagkrachtigen zich voor informatie, advies en een eenvoudige behandeling kunnen wenden tot door de overheid gefinancierde eerstelijnshulp. Andere belangrijke punten betreffen onder meer de kwaliteit van rechtsbijstand(verleners), de differentiatie, het maatwerk en de voorspelbaarheid van de overheidsuitgaven aan rechtsbijstand.

Het Verbond heeft samen met een aantal van zijn rechtsbijstandverzekeraars gesproken en meegedacht met de commissie en staat dan ook achter de uitkomsten van het rapport. “Op die manier blijft de toegang tot het recht namelijk voor zoveel mogelijk mensen openstaan”, concludeert beleidsadviseur Marieke Beugel.

Het volledige rapport ‘Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’ is te vinden op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Was dit artikel nuttig?