“Het Regeerakkoord biedt veel kansen”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-12-2017

Welke voorstellen van VNO-NCW hebben het Regeerakkoord gehaald? Welke niet? Hoe kijkt de grootste werkgeversorganisatie van ons land naar de Sociale Agenda? En wat hebben ze eigenlijk met verzekeraars?

Cees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW, nam gisteren de honneurs van de verhinderde Hans de Boer waar als gastspreker bij de Algemene Ledenvergadering van het Verbond. Hij gaf de aanwezige leden een mooi inkijkje in de wereld van VNO-NCW en pleitte terloops voor een andere aanpak in ons land. De aanpak bijvoorbeeld van Rudolph Giuliani, de oud-burgemeester van New York. “Hij kreeg op een dag de hoofdcommissarissen van de politie aan zijn bureau die hem vroegen om nieuw beleid. Dat heb ik niet, antwoordde hij. En weet je wat, jullie weten veel beter dan ik hoe het werkt. Ga aan de slag en we make it a policy if it works. Dat is een compleet andere manier van beleidsuitvoering dan wij in Den Haag gewend zijn. Het betekent namelijk dat het ondernemerschap de weg moet wijzen en daar hebben wij verzekeraars keihard bij nodig.”


 
Publiek-privaat
Oudshoorn sprak klare taal. Het Regeerakkoord biedt veel kansen, vindt hij. Ook voor verzekeraars. “Het heeft even geduurd. We hebben een lange Belgische periode achter de rug, maar de tijd is nu rijp om nieuwe stappen te zetten. 2018 wordt een jaar, waarin het kabinet de koers moet uitstippelen voor de komende jaren. Nationaal, maar ook op EU-niveau wordt de hamvraag hoe wij onze economie gaan runnen? Vooral als we kijken naar de digitalisering – zorg, mobiliteit, cybersecurity – ontbreekt het daar nog aan de nodige samenhang. Wij willen graag voorstellen ontwikkelen om ons land een eigen positie te geven in de Digitale Transitie, maar ook daar hebben we verzekeraars bij nodig. Publiek-private samenwerking is onontbeerlijk. Wij moeten in die pps beter worden dan welk land ook ter wereld.”
De kansen voor verzekeraars ziet hij letterlijk in alle hoeken en gaten. “Ondernemers willen risico’s gemanaged hebben om ze te kunnen nemen. Zonder innovatieve verzekeringssector geen innovatieve economie. Juist nu, in een periode van grote transities, heeft Nederland verzekeraars harder nodig dan ooit.” Oudshoorn noemde concreet cyberrisico’s, klimaatrisico’s en het nieuwe autonome rijden. “Wat betekent dat voor de aansprakelijkheid? Dankzij de wereld van Internet of Things en Big Data komen er ongekende mogelijkheden voor verzekeraars.”
 
Next Level
De inzet van VNO-NCW voor het Regeerakkoord stamt overigens al uit de zomer van 2016. In juni 2016 betoogt de organisatie dat Nederland naar een Next Level moet. Op vele fronten. Oudshoorn: “De reden voor onze Next Level was tweeërlei. De eerste was een sociale. Het nationale populisme kwam her en der opzetten en hoewel het in Europa niet echt voet aan de grond kreeg, was het voor ons wel reden voor een nieuw programma. De tweede reden betreft dat we in een spectaculaire tijd leven. De tijd van transities, op veel vlakken. Denk maar aan de digitale, energie en voedseltransitie, maar ook aan een circulaire economie. Die diverse transities leiden tot veel vragen en gevaren. Voor sectoren, verhoudingen, onze veiligheid, noem maar op. De globalisering gaat wel door. Die wordt door niets of niemand tegengehouden, ook niet door Trump. In de Next Level vragen wij ons hardop af hoe Nederland zich in die wereld manifesteert.”
Oudshoorn noemde vier belangrijke speerpunten (1. investeren in transities; 2. het vestigingsklimaat op peil brengen, zowel voor ondernemers als voor werkenden; 3. een pragmatische pro-Europese koers varen; 4. zorgen voor een sociale transitie naar een nieuwe arbeidsmarkt, waarin ondernemers meer mensen durven aannemen en er ruimte is voor zzp’ers) en benadrukte dat er op alle punten een antwoord is gekomen in het Regeerakkoord.

Sociale agenda
Last, but not least, ging Oudshoorn in zijn inleiding in op de Sociale Agenda. Of, zoals hij het zelf noemde: de Arbeidsmarkt voor de 21ste eeuw. “Wij hebben geprobeerd tot een akkoord te komen met de vakbeweging. Dat is niet gelukt en dan rijst de vraag waarom niet? De afstand tussen ons en de vakbeweging bleek simpelweg niet te overbruggen. Als je het mij vraagt, kijken de vakbonden door een achteruitkijkspiegel naar de toekomst. Als je de flexibilisering wilt uitbannen, wordt het wel erg lastig om zaken te doen.”
Uiteindelijk is, aldus Oudshoorn, op de loondoorbetaling bij ziekte na, het redelijk goed gekomen met het wensenlijstje van VNO-NCW. “Op 15 december komt minister Koolmees met een brief over zijn aanpak. De eerste vraag in de komende maanden is of we nu eindelijk afspraken kunnen maken over de hervorming van ons pensioenstelsel. De sleutel ligt bij de vakbeweging, die moet beseffen dat hun positie als mede verantwoordelijke voor één van de belangrijkste regelingen voor Nederlanders in het geding is. Het gaat om de pensioenen van huidige én nieuwe generaties. Hoe dit ook afloopt, één ding is duidelijk: we kunnen de toekomst van de pensioenen van alle Nederlanders niet op z’n beloop laten. Zowel werkgeversorganisaties als de vakbeweging kunnen zich niet laten leiden door alleen het huidige ledenbestand, dan zet je jezelf buiten spel”.


Was dit artikel nuttig?