Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

‘Het Verbondslidmaatschap markeert een nieuwe fase’

22-04-2016

Groot of klein. Breed of juist specialistisch. Het Verbond behartigt de belangen van meer dan tweehonderd verzekeraars. En dat zijn heel diverse verzekeraars. Af en toe stellen we er één aan u voor. Dit keer een kersvers lid: de Waard verzekeraars.

Bestaat uit: Waard Leven NV, Waard Schade NV, Hollands Welvaren Leven NV en Waard  Verzekeringen BV. Was: onderdeel van DSB Bank, maar is nu een zelfstandige partij met als enige aandeelhouder Chesnara Holdings BV. Specialisme: het beheren van closed book verzekeringsportefeuilles, met name verzekeringen tegen inkomensverlies door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden

Een nieuwe fase. Zo noemt CEO Gert Jan Fritzsche de fase waarin de bedrijven zich bevinden. “We maakten het faillissement van de DSB Bank mee, de compensatieregeling voor de klanten van de bank waaronder onze verzekerden, en nu gaan we zelfstandig verder. Met het Verbondslidmaatschap markeren we de start van deze nieuwe fase.”

Wat Waard Verzekeringen doet? “We servicen portefeuilles. Zo efficiënt en klantgericht mogelijk. Dat klinkt niet heel uniek, maar juist die combinatie beheersen we goed. De focus ligt op closed books, in het verleden verkochte producten. We hebben daarin nu een mooie portefeuille en daarin willen we de komende jaren ook groeien. We verwachten een toename van closed book-portfolio’s in Nederland. Onder meer door de kostenontwikkeling en de komst van Solvency II. Partijen kunnen daardoor besluiten activiteiten af te stoten.” Waard heeft een bijzondere tijd achter de rug. Allereerst direct na het faillissement van DSB Bank. “Klanten met een verzekering konden aanspraak maken op een compensatieregeling. Het uitvoeren van die compensatieregeling was een complexe en unieke operatie.” Sinds mei 2015 zijn de bedrijven onderdeel van Chesnara, een in Engeland beursgenoteerde onderneming, groot geworden in het managen van closed book-portfolio’s. Het is aan Waard om, als ‘bruggenhoofd’ verder invulling te geven aan de groei in Nederland.

Vooruitkijken

Tijd om vooruit te kijken dus. Het kersverse lidmaatschap van het Verbond past daar goed bij. Fritzsche: “Nu horen we erbij. We hopen vooral ons voordeel te doen met de hoeveelheid kennis die bij het Verbond aanwezig is. We zijn al naar een paar bijeenkomsten geweest. Daarnaast heeft het Verbond natuurlijk gedragsregels. Goed om via het Verbond te laten zien dat je daar ook werk van maakt.” Het is een van de stappen met de blik vooruit. Meer wensen of doelen? “Groeien dus. En een hoge mate van automatisering doorvoeren. Denk aan klanten die nog meer zelf via internet kunnen regelen. Tot slot het nog verder optimaliseren van de mix tussen efficiency en klantgerichtheid. Met die mix van procesoptimalisatie en klantgerichtheid willen we ons onderscheiden.”


Was dit artikel nuttig?