Hoe zit het met … kernongevallen en verzekeringen?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

​De kans op een kernongeval in Nederland is natuurlijk klein. Maar het kan wel gebeuren. Hoe zijn kerninstallaties verzekerd voor de schade die hierbij ontstaat? En is die schade eigenlijk niet te groot voor een verzekeraar? In deze editie van ‘Hoe zit het met … ?’ zetten wij het voor u op een rij.

Waar verzekeren kerninstallaties zich?
De schade door een nucleair incident kan groot zijn. Volgens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (WAKO) zijn kerninstallaties hiervoor aansprakelijk en zijn zij verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, variërend van € 100 miljoen tot € 1,2 miljard. Dit maakt nucleaire risico’s te groot voor individuele verzekeraars om in hun eentje te dragen. Daarom kunnen kerninstallaties terecht bij de Nederlandse Atoompool, een pool van verzekeraars voor de verzekering van kerncentrales. Op deze manier spreiden zij het risico.

Om welke kerninstallaties gaat het?
De Atoompool verzekert de kernreactor in Borssele, de opslag van radioactief afval bij COVRA in Vlissingen en drie kleinere installaties. Bekijk het volledige overzicht op de site van de Atoompool.

Welke schade is gedekt?
Exploitanten van nucleaire installaties zijn bij de Atoompool verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan personen, zaken of vermogen, veroorzaakt door een kernongeval. Hierbij geldt wel een maximumbedrag, dat verschilt per installatie. Als de totale schade hoger is dan dit maximum, wordt deze (gedeeltelijk) gecompenseerd via fondsen van de Nederlandse overheid. Dit is afgesproken in het Verdrag van Brussel.

Wie doen mee aan de Atoompool?
Op dit moment zijn twaalf verzekeraars lid van de Atoompool. Deze wordt gemanaged door de Vereende, een verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in het verzekeren van bijzondere schades en risico’s.

Overigens bestaat de kans dat bij een kernongeval ook de Atoompool niet alle schade kan vergoeden. Daarom werkt deze weer samen met een groot aantal buitenlandse pools. Bij de verzekering van de Kerncentrale in Borssele zijn bijvoorbeeld 26 pools betrokken met daarachter ruim 300 verzekeraars. Naast risicospreiding heeft deze samenwerking ook een ander voordeel: de verschillende pools kunnen kennis en ervaring delen.

Hoe is de schadeafhandeling en informatievoorziening geregeld?
Bij een incident is de Atoompool als verzekeraar verantwoordelijk voor de schadebehandeling. Om ervoor te zorgen dat deze goed verloopt, is er een specifiek schaderegistratie- en behandelingssysteem, dat snel kan worden opgeschaald als dat nodig is. Bij een groot incident wordt ook een speciaal callcenter ingericht. Na een atoomongeval kunnen mensen op de websites van de Atoompool, de exploitant en het Verbond van Verzekeraars terecht voor meer informatie.


Was dit artikel nuttig?