Skip to Content

In 2020 88 miljoen bespaard door aanpak verzekeringsfraude

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars hebben in 2020 circa 13.000 gevallen van fraude ontdekt. Zij wisten daarmee te voorkomen dat een bedrag van ruim 88 miljoen euro onterecht is uitgekeerd aan fraudeurs. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

De financiële schade door verzekeringsfraude heeft invloed op de premies voor alle verzekerden in Nederland. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: “Het is voor ons allemaal van belang dat verzekeraars fraude opsporen, daarmee worden premiestijgingen als gevolg van ongewenst gedrag voor de consument en bedrijven voorkomen.” 

Invloed coronamaatregelen

Veranderingen door COVID-19, zoals thuiswerken, de avondklok en lockdowns, zijn niet van invloed geweest op de totale hoeveelheid opgespoorde fraudezaken. Ondanks dat is er een behoorlijke toename van bijna 40% zichtbaar in het aantal bedrijven dat betrokken was bij fraude.   

Meeste fraude 

De meeste fraudeonderzoeken registreerden verzekeraars in 2020 bij motorrijtuigverzekeringen  (3.871), zoals de autoverzekering. Ook op woonverzekeringen (844) en reisverzekeringen werden veel fraudeonderzoeken gemeld. Denk daarbij aan het ensceneren of fingeren van schade, het groter maken van daadwerkelijke schadebedragen, dubbel claimen, opzettelijke misleiding, vervalsing van bewijsstukken zoals facturen én het afsluiten van polissen onder een valse identiteit om daarna een claim in te dienen. Weurding: “Bewezen verzekeringsfraudes zijn het resultaat van intensieve samenwerking en informatie- en kennisdeling tussen verzekeraars onderling, met de politie en het OM. Bovendien voorkomt vroegtijdige signalering van fraude schadekosten en dat is gunstig voor alle verzekerden.”  

Verzekeraars steeds alerter op cybercriminaliteit 

Door verdere digitalisering zijn verzekeraars steeds alerter op de risico's van cybercriminaliteit. In het Computer Emergency Response Team (i-Cert) werken verzekeraars samen om informatie over cybercrime-aanvallen te verzamelen, verwerken en te delen. Weurding: “Zo dragen verzekeraars actief bij aan gegevensbescherming van klanten. Daarnaast wordt door het Verbond een evaluatiemodel ontwikkeld om kwetsbaarheden goed in kaart te brengen bij verzekeringsmaatschappijen die het slachtoffer werden van verzekeringsfraude.” 

Meer achtergrondinformatie is te vinden in de CBV factsheet Fraude 2021.  


Was dit nuttig?