Internet of things eerste onderwerp Innovatiesessie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Met tachtig deelnemers en pittige onderwerpen is de eerste Innovatiesessie – geïnitieerd door het Verbond – een feit. Tijdens deze eerste sessie in een reeks werd gepraat en gediscussieerd over een actueel, maar voor velen nog onbekend, onderwerp: Internet of Things (IoT). De conclusies zijn helder: door IoT verandert de rol van verzekeraars, komen er nieuwe toetreders op de markt en worden risico’s anders.

De Innovatiesessies worden telkens door één van de partners van het Innovatielab georganiseerd. Microsoft verzorgde de aftrap, met een onderwerp dat de tongen in verzekeringsland flink heeft losgemaakt. Internet of things staat voor het fenomeen dat machines, apparaten en dingen steeds meer met elkaar in verbinding staan en zowel onderling als met mensen communiceren, zoals een wasmachine die je door WiFi op afstand kunt controleren. Naar schatting staan in 2020 zo’n 412 miljard ‘dingen’ met elkaar in contact. Dit levert een schat aan nieuwe informatie op, die verzekeraars naast kansen ook bedreigingen biedt.

Kans
Verbondsdirecteur Richard Weurding gaf tijdens de sessie een duidelijke waarschuwing mee: “Technologie is de gamechanger van nu en de toekomst. We leven in een verandering van tijdperk, waarin technologie zich exponentieel gaat ontwikkelen.” Toch is er ook goed nieuws: de grote meerderheid van de aanwezigen is zich bewust van de invloed van technologie en ziet IoT als kans. Wat die kansen zijn, wordt tijdens verschillende break-out sessies bediscussieerd. Enkele mogelijkheden die naar voren komen, zijn dat verzekeraars door de nieuwe informatiemogelijkheden hun dienstverlening kunnen verbeteren. Daarnaast zorgt de individualisering ervoor dat er producten kunnen worden ontwikkeld die aansluiten bij gebruik in plaats van bezit.

Actie
Maar, zo zijn de deelnemers het eens, IoT levert de sector ook vraagstukken op. Wat zal de impact zijn op de verzekeringsmarkt? Komt er een toe- of afname van de markt? Hoe gaan verzekeraars om met privacy en de verregaande individualisering? En: waar ligt de aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door ‘things’? Kees Smaling, CIO bij Aegon Nederland, voorspelt dat privacy een voortdurend maatschappelijk debat gaat opleveren. Toch stelt hij: “We moeten dingen soms gewoon uitproberen. We weten niet altijd of iets werkt. Maar we weten wél dat het vijf voor twaalf is, dus tijd voor actie!”.

Over de Innovatiesessie is ook een InfoPlus verschenen. Daarin kunt u meer lezen over de diverse onderdelen van de sessie.


Was dit artikel nuttig?