Investeren in verkeersveiligheid is nodig

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag het Strategisch Plan Verkeersveiligheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Verbond van Verzekeraars steunt de minister in haar ambitie van nul verkeersdoden, maar roept op om vaart te maken met het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Volgens de Verkeersveiligheidscoalitie, waar het Verbond onderdeel van uitmaakt, zijn structurele investeringen nodig in een integraal verkeersveiligheidsbeleid, omdat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal verkeersdoden stagneert (613 in 2017), terwijl het aantal verkeersgewonden in 2017 20.800 personen bedraagt.

Handhaving
Het Verbond vindt samen met de coalitiepartners dat er dringend moet worden geïnvesteerd in onderhoud en aanleg van veilige (fiets)infrastructuur en een goede handhaving. Ook is aandacht nodig voor veiligere auto’s. En tot slot moet de ongevallenregistratie worden verbeterd, omdat daarmee essentiële informatie over de toedracht van ongevallen is gemoeid.

Manifest
In 2017 presenteerde de Verkeersveiligheidscoalitie het manifest ‘Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit’. Dit manifest is overgenomen in het regeerakkoord. Zie voor meer informatie www.verkeersveiligheidscoalitie.nl. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (Veilig van deur tot deur) betreft een gezamenlijke visie op het verkeersveiligheidsbeleid. De stuurgroep bestaat uit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vervoersregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag


Was dit artikel nuttig?