Jongeren pleiten voor actie in de pensioenhervorming

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
12-04-2018

Wel een verplicht pensioen, maar dan voor iedereen een persoonlijke pot. De jongerenorganisaties van de coalitiepartijen riepen gisteren met hun visie op het pensioen van de toekomst zowel kabinet als polder op tot actie. En de jongeren hebben haast. “Als het aan ons ligt, beginnen we nu.”

De jongerenorganisaties van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie lieten in perscentrum Nieuwspoort een eensluidende boodschap horen. “Als we het fundament van ons pensioenstelsel willen behouden, dan is er werk aan de winkel. Elke opa en oma in Nederland gunnen hun kleinkind een goed pensioen. Net zo goed als elk kleinkind het zijn opa en oma gunt.”
Het sleutelwoord voor de toekomst is volgens de vier jonge mannen die namens de jongerenorganisaties het woord voerden, dan ook heel simpel: transparantie. “Mensen moeten weten waar ze recht op hebben, en welke risico’s ze delen.”
 
Vertrouwen
De JOVD, de Jonge Democraten, het CDJA en Perspectief (de organisatie van de Christen Unie) trapten de bijeenkomst, die werd georganiseerd door Price Waterhouse Coopers en het Verbond, af met de veelzeggende titel: Gaat hervormen net zo lang duren als het pensioen zelf? En daarbij legden ze de vinger zo nu en dan op een zere plek. Bijvoorbeeld op die van het vertrouwen. Het huidige stelsel brengt in hun ogen te veel onzekerheid met zich mee en zorgt bovendien voor valse verwachtingen bij de deelnemers. “Als we iets verder kijken dan de bubbel die wij kennen, dan is het toch logisch dat mensen een aanspraak zien als een recht, dat na tientallen jaren hard werken opeisbaar is?”
 
Doorsneepremie
Ook legden ze de vinger op de zere plek van de doorsneepremie. “Dat is oneerlijk naar jongeren toe, door de structurele overdrachten naar oudere generaties.” Vandaar dat de jongeren, net als het kabinet, kiezen voor het afschaffen van die doorsneepremie. “Wat ons betreft komt er een progressief stelsel waarbij je als je jong bent minder premie inlegt en als je ouder bent iets meer. Als je jong bent, heb je al zoveel verplichtingen. Wij zitten met leenstelsels, een dure woningmarkt, eventueel kinderen op komst en noem maar op.”
Het einde van de pensioenpremie wil overigens niet zeggen dat de jongeren de solidariteit willen laten varen. Integendeel. Naast het langlevenrisico willen de jongeren ook solidair zijn met nabestaanden (“veel gezinnen zijn tegenwoordig immers afhankelijk van twee inkomens”) en met arbeidsongeschikten. “In het toekomstige pensioenstelsel kunnen dat soort risico’s gewoon worden gedeeld.”
 
Statement
De jongerenorganisaties eindigden hun pleidooi waar ze ook waren begonnen. Ze hebben haast. “Wij staan hier, net nadat minister Koolmees heeft gezegd dat hij de sociale partners meer tijd wil gunnen. Allemaal leuk, maar wij zijn er wel voor om dat dak te repareren zolang de zon schijnt. Aanpassing van het stelsel is ook hard nodig. Nederland is demografisch veranderd. De aansluiting van het stelsel met de arbeidsmarkt is zoekgeraakt en intussen is ook niet meer helder wie waar aanspraak op kan maken. Wij willen alle betrokkenen op het pensioendossier oproepen om aan de slag te gaan.”


Was dit artikel nuttig?