Skip to Content

Kifid borgt in beroep toegang tot het recht voor miljoenen Nederlanders

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond is blij met de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid inzake de Vrije Keuze van Rechtshulpverlener (VKR). Het Kifid stelt vandaag dat de eerdere uitspraak van de geschillencommissie geen steun vindt in het recht. De initiële uitspraak van het Kifid zou een forse verruiming van de keuze voor rechtshulp bij rechtsbijstandsverzekeraars hebben betekend. In dat geval zou door noodzakelijke (premie)maatregelen de toegang tot het recht voor een grote groep consumenten en ondernemers onder druk komen te staan.

Het Verbond is blij dat er een duidelijke, gebalanceerde uitspraak is gekomen, waarin het belang van een goede toegang tot het recht en de rol van rechtsbijstandsverzekeraars wordt erkend. Met de uitspraak wordt ook recht gedaan aan het kenmerkende natura karakter van de dienstverlening van rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland, zoals in de Europese regelgeving is bedoeld.   

SEO heeft eerder op verzoek van het Verbond onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van een mogelijke verruiming van de keuze voor rechtshulp bij rechtsbijstandsverzekeraars. De uitkomsten lieten zien dat de verruiming van dit recht nadelige gevolgen heeft en, paradoxaal genoeg, niet leidt tot beter betaalbare of toegankelijkere rechtsbescherming voor consumenten. 

Kwalitatieve rechtsbijstand 

Rechtsbijstandsverzekeraars staan voor breed toegankelijke én kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening die, vanwege het solidaire karakter van de natura rechtsbijstandsverzekering, uitkomst biedt voor een grote groep consumenten en ondernemers met juridische problemen. Miljoenen Nederlanders maken er dan ook gebruik van. Jaarlijks lossen Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars zo’n 400.000 geschillen en staan klanten bij in nog eens circa 100.000 zaken waarin een geschil dreigt. 


Was dit nuttig?