Kifid onderzoekt mogelijkheid tot mediation

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
31-08-2020

Het Kifid is van plan te onderzoeken of mediation geschikt is als alternatieve vorm voor geschilbeslechting. Het Verbond is voorstander van mediation omdat het met name toegevoegde waarde kan hebben voor partijen met een langdurige relatie.

Voordelen

Bij mediation treedt een bemiddelaar op om twee of meer personen/instanties die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen om zo onderling tot een oplossing te komen. Deze vorm van conflictbemiddeling kan leiden tot kortere doorlooptijden en lagere proceskosten. Recent heeft de Stichting Geldbelangen in een manifest mediation zelfs als hoofdtaak van het Kifid bestempeld. Het initiatief van Kifid past ook goed bij een van de aanbevelingen van de evaluatie van het financiële klachteninstituut in 2016: versterking het eigen lerend vermogen, bijvoorbeeld door systematischer feedback aan financiële dienstverleners te vragen.

In september nodigt het Kifid verschillende verzekeraars uit om van gedachten te wisselen over hun visie op mediation.


Was dit artikel nuttig?