Kifid: opzettelijke misleiding loont niet

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Wie zijn eigen verzekeraar oplicht, krijgt niets betaald en je naam kan in de het externe waarschuwingssysteem voor de sector terechtkomen. Wie de verzekeraar van de tegenpartij oplicht, krijgt de daadwerkelijk geleden schade wel vergoed, maar kan ook in de waarschuwingssystemen komen te staan als fraudeur. “Daar ontkomt de fraudeur niet aan,” aldus Roelof Visscher, teammanager CBV bij het Verbond, in reactie op vandaag gepubliceerde uitspraken van het Kifid.

Waarom schade toch vergoeden?

“Waarom een verzekeraar van de tegenpartij, ondanks bewezen oplichting, de schade toch moet vergoeden, heeft te maken met het aansprakelijkheidsrecht,” legt Visscher uit. “Dat recht stelt dat alleen de dekking vervalt voor dat deel waar de fraude betrekking op had. De daadwerkelijk geleden schade moet gewoon vergoed worden. De dekking bij aangetoonde fraude door de eigen verzekerde vervalt wel volledig.”

Iedereen betaalt mee aan fraude

Van de registratie in de waarschuwingsregisters wordt melding gemaakt bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Daarnaast moet de fraudeur de onrechtmatig veroorzaakte schade door zijn misleiding (bijvoorbeeld onnodige onderzoekskosten) ook vergoeden. Visscher: “Dat de vermelding van de persoonsgegevens van de betrokken fraudeur in de waarschuwingssystemen overeind blijft, daar zijn wij uiteraard blij mee. Je kan daarmee voorkomen dat fraudeurs in de toekomst de boel nog een keer misleiden. Uiteindelijk betalen wij met z’n allen de rekening voor fraude.”

Opzettelijke misleiding

In beide klachtzaken concludeert de Geschillencommissie dat de consumenten de betrokken verzekeraars opzettelijk hebben misleid. In de ene zaak heeft de elektricien tegenstrijdig over zijn letsel verklaard. Hij heeft bewust een verkeerde voorstelling van zaken gegeven om meer letselschade te claimen. In de andere zaak heeft de scooterrijder verschillende verklaringen afgelegd over het wel of niet verrichten van werkzaamheden sinds het ongeval. Daarnaast is de werkgeversverklaring valselijk opgemaakt. Beide consumenten hebben de betrokken verzekeraars opzettelijk misleid.

De Geschillencommissie concludeert dat de door de verzekeraars vastgestelde registratieduur in beide zaken proportioneel is. Er zijn door de consumenten geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht die aanleiding geven voor kortere registraties.

Lees meer op kifid.nl.


Was dit artikel nuttig?