Lagerhuis blokkeert opnieuw verkiezingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
13-09-2019

Geen nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Het parlement heeft het voorstel van Johnson weggestemd en is nu met reces tot 14 oktober waarna er slechts 17 dagen op de klok staan vóór de Brexit op 31 oktober wanneer het VK wettelijk de EU moet verlaten.

Volgende week zal de hoogste Britse rechter beoordelen of premier Johnson het parlement rechtmatig op reces heeft gestuurd, nadat een (lagere) Engels en Schotse rechter daar in twee vonnissen ernstige bedenkingen over hebben geuit. Johnson zal op 17 oktober aanschuiven bij de EU-Raad, waar hij zal proberen een Brexit-deal te sluiten. Als hij faalt, dringt een meerderheid van de parlementsleden aan op een verlenging van het EU-lidmaatschap tot 31 januari, zoals bepaalt in de anti-no-dealwet van de Rebel Alliance.

Voorbereidingen verzekeraars

Het Verbond heeft samen met het Ministerie van Financiën en de DNB bekeken of verzekeraars zich hebben voorbereid op alle mogelijke Brexit-scenario’s. Het beeld over de sector is over het algemeen positief. In een chaotische periode van een Brexit moet er altijd rekening worden gehouden met onvoorziene problemen. DNB voert momenteel een beperkte steekproef uit onder verzekeraars om te bezien of de voorbereiding inderdaad goed is verlopen. Informatie relevant voor verzekeraars is te vinden op de speciale Brexit-pagina van het Verbond. 

Groot verlies aan banen door Brexit

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bestempelde de laatste ontwikkelingen rond de Brexit in Londen deze week als 'ongelooflijk' en noemt de schade die erdoor ontstaat 'dramatisch'.  Zo berekende Universiteit Leuven dat de Brexit leidt tot een mogelijk verlies van 1,7 miljoen banen in Europa, waarvan veel in het Verenigd Koninkrijk: meer dan 520.000 Britse banen. Voor Nederland gaat de studie uit van een banenverlies van 19.000 bij een vertrek uit de EU met een handelsakkoord en van 73.000 banen bij een no-dealBrexit. Daarmee behoort Nederland tot de landen waar de Brexit de meeste impact heeft op de arbeidsmarkt.

Gevolgen no deal aanzienlijk

Ook de Nederlandse en Belgische economie zullen bij het ontbreken van een handelsakkoord harde klappen krijgen. Het bruto binnenlands product van beide landen zal in dat geval met zo'n 2,5 procent dalen. In het scenario dat de Britten wel een handelsverdrag sluiten met de EU blijft de economische krimp in beide landen beperkt tot circa 0,6 procent. In de beantwoording van recente Kamervragen naar aanleiding van de Leuvense studie beamen de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de gevolgen van een no deal Brexit voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid aanzienlijk zijn. Daarom is het kabinet al in een zeer vroeg stadium begonnen met het treffen van voorbereidingen op verschillende Brexit-scenario’s, waaronder een no deal scenario en roept belanghebbenden op zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de verschillende Brexit-scenario’s.

67 miljard bedrijfskapitaal naar Nederland

De Brexit heeft ook positieve kanten. Nederland profiteert, sterker dan gedacht, van de chaos en onzekerheid die Brexit oplevert voor het Britse bedrijfsleven. Dat blijkt uit cijfers over Britse investeringen in Nederland die statistiekbureau CBS afgelopen maandag publiceerde. De gegevens zijn onderdeel van de publicatie 'Nederland Handelsland' van het CBS.


Was dit artikel nuttig?