Leden van Donatus krijgen € 6,1 miljoen terug

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
25-06-2019

Leden van Donatus Verzekeringen, marktleider in Nederland voor verzekeringen van kerkgebouwen en monumenten, krijgen 23 procent van de voor 2018 ingelegde premies terug dankzij een positief netto resultaat van € 6,1 miljoen over dit boekjaar.

Over de afgelopen vijf boekjaren heeft Donatus gemiddeld 41,2 procent van de ingelegde premies aan de leden teruggegeven. Daarnaast krijgen trouwe leden (tien jaar of langer lid) tien procent korting als zij kiezen voor een langdurig contract.

De gevolgen van grote schades
De teruggave over 2018 is lager dan gebruikelijk vanwege onder meer enkele zeer grote schades. Dankzij de kapitaalkrachtige positie kan Donatus het volledige resultaat terugbetalen. Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn hebben naast de storm aan het begin van 2018 en twee grote kerkbranden in Limmen en Bovenkerk, ook de teruglopende beurzen aan het einde van 2018 gezorgd voor een minder positief resultaat. “Ondanks deze uitzonderlijke gebeurtenissen in één jaar, was 2018 in financieel opzicht toch redelijk goed. De schades voor eigen rekening waren met € 9,2 miljoen ongeveer € 1,7 miljoen hoger dan in 2017. Met een solvabiliteitsratio van 210 procent is Donatus een financieel gezonde maatschappij.

Vertrouwen in de toekomst
Daarnaast is Van der Voorn positief over de toekomst. “In het verslagjaar is een programma gestart dat verbeteringen gaat doorvoeren op het gebied van producten, systemen en organisatie. Met als uiteindelijk doel onze leden nog beter te ontzorgen. Ik heb er dan ook veel vertrouwen in dat Donatus naar de toekomst toe haar marktpositie verder zal versterken.”


Was dit artikel nuttig?