Skip to Content

Mannen vaker verzekeringsfraudeur dan vrouwen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Mannen plegen vaker verzekeringsfraude dan vrouwen. Vrouwelijke fraudeurs zijn er doorgaans wel vroeger bij dan mannen: de meeste dames worden rond hun dertigste betrapt, mannen lopen in de regel op iets latere leeftijd tegen de lamp. In de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Limburg wonen relatief gezien de meeste gesnapte verzekeringsfraudeurs.

Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Fraudeurs gevangen in facts en figures’ van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Geregistreerde oplichters frauderen veruit het vaakst met verzekeringen voor motorrijtuigen, gevolgd door brandverzekeringen (opstal en inboedel) en aansprakelijkheidsverzekeringen. Zwendel met reisverzekeringen staat op de vierde plaats.

Meer kennis voor efficiënte fraudeaanpak
Verzekeraars hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om fraude met verzekeringen te voorkomen en te bestrijden. De verzekeringsmarkt wil zich beter kunnen wapenen tegen (potentiële) fraudeurs, die verzekeraars en hun klanten op onnodige kosten jagen. Daarom wil het CBV zich met dit onderzoek een beter beeld vormen van verzekeringsfraude in brede zin: wat zijn kenmerken van een fraudeur en zijn die bij alle soorten verzekeringen gelijk?
 
Het CBV heeft vele miljoenen claimregistraties gecombineerd met gegevens over ruim 17.500 personen die in het landelijk waarschuwingssysteem van verzekeraars staan. Meer gedetailleerde informatie is nodig om een nog completer inzicht te krijgen. Het vroeg kunnen herkennen van fraude-signalen en voorkomen van verzekeringsfraude is in het belang van alle bonafide verzekerden. In 2014 spoorden verzekeraars dagelijks gemiddeld 21 fraudeurs op waarmee (ook dagelijks) 270.000 euro werd bespaard. De precieze omvang van verzekeringsfraude is lastig vast te stellen, maar loopt in de honderden miljoenen euro’s. Door verzekeringsfraude is een gemiddeld huishouden jaarlijks vermoedelijk 100 euro meer aan premie kwijt dan nodig.

Mannen versus vrouwen
Mannen lichten vaker de verzekeraar op dan vrouwen. Van alle fraudeurs die geregistreerd staan, is bijna zeventig procent man, een kwart is vrouw. Inzoomend op de verzekeringen waarmee het meest de hand wordt gelicht, zijn mannen bij motorrijtuigen bovengemiddeld vertegenwoordigd en bij vrouwen zien we hier een sterk omgekeerd beeld. Vrouwelijke fraudeurs negeren het moreel kompas vooral bij reisverzekeringen. Vooral bij brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen valt op dat vrouwen hun ‘fraudepiek’ gemiddeld tien jaar eerder bereiken dan mannen. Mannelijke fraudeurs gaan op zich al vroeg de fout in, maar worden zo’n tien jaar na de vrouwen opgenomen in het waarschuwingssysteem en zijn op hun veertigste ‘op hun slechtst’.
 
In absolute aantallen wonen de meeste fraudeplegers in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland – qua inwoneraantal ook de meest bevolkte provincies van Nederland. Kijkend naar het aantal frauderegistraties per 10.000 inwoners, draait dat beeld. Relatief gezien wonen dan in Flevoland (15,1 geregistreerde fraudeurs per 10.000 inwoners), Zuid-Holland (13,7) en Limburg (12,5) de meeste verzekeringsfraudeurs. Friesland is het ‘braafst’ (8,1), gevolgd door Zeeland en Gelderland.


Was dit nuttig?