Skip to Content

Meer aandacht voor data en ICT in verzekeringsketen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag samen met de Stichting SIVI en Solera Nederland een Memorandum of Understanding Ketenoptimalisatie getekend. In dit memorandum zijn de kaders voor toekomstige samenwerking vastgelegd.

“Een belangrijk doel van dat memorandum is dat de verzekeringssector zelf de regie houdt op data”, zegt Leo De Boer, directeur van het Verbond.

Big Data staat steeds meer in de belangstelling. Ook bij het Verbond, dat werkt aan een datastrategie. Onderdeel van die strategie is dat deze een open, vrije en goed concurrerende markt faciliteert die optimale innovatie toestaat om Nederlandse consumenten goede en innovatieve verzekeringsproducten aan te kunnen bieden. Trefwoorden zijn open standaarden, open access en co-creatie.


Peter Mols (Stichting SIVI), Fred Slikker (Solera Nederland) en Leo De Boer (Verbond van Verzekeraars) ondertekenen het Memorandum of Understanding Ketenoptimalisatie in Utrecht

Unieke samenwerking
In het memorandum wordt de term ‘digitaal zakendoen’ gebruikt en daarmee worden de koppelingen tussen processen/systemen en de uitwisseling van data bedoeld. De Boer spreekt over een unieke samenwerking, die het leven voor verzekeraars een stukje makkelijker moet maken. “Samen met SIVI hebben wij naar samenwerking met leveranciers van services, ICT- en/of datadiensten gekeken om de toegang tot data en ondersteuning van de ketenprocessen in goede banen te leiden. In dit memorandum wordt het kader bepaald hoe we met koppelingen en met data moeten omgaan. Uiteraard zullen verzekeraars in de praktijk nog steeds hun eigen afspraken moeten maken met leveranciers, maar met het memorandum voorkomen we dat ketenpartijen (verzekeraars, volmachten en intermediair) zich stuk voor stuk over de spelregels moeten buigen.”

Winst voor consument
Peter Mols, directeur van SIVI, spreekt op zijn beurt vooral van winst voor de consument. “Ik ben buitengewoon blij met het memorandum, omdat dit de opmaat is naar een verdere optimalisatie van de keten. En als we de keten optimaliseren, profiteert uiteindelijk de consument daarvan.”
De grootste winst zit wat Mols betreft in een betere toepassing van standaarden. “Dat betekent immers dat processen efficiënter verlopen, de kosten lager zijn en er een kwaliteitsimpuls komt, omdat er meer en beter inzicht is.”
Hij concludeert dan ook dat het memorandum een echte stap voorwaarts is. “Het memorandum zorgt ervoor dat er vanuit een algemeen belang meer focus is voor ketenoptimalisatie. Dat is echt iets anders dan puur naar je eigen business kijken.”

Meer partijen
Directeur Fred Slikker van Solera Nederland is het helemaal eens met Peter Mols dat de consument beter af is met samenwerking. “Als wij meer afspraken maken over belangrijke thema’s die een bijdrage leveren aan optimalisatie, dan heeft de klant daar baat bij. Ik denk bijvoorbeeld aan authenticatie. Dat thema wordt steeds belangrijker en dan rijst de vraag hoe we daar als partijen het beste mee om kunnen gaan.”
Hij noemt het voor Solera met name belangrijk om deel uit te maken van een partnership als dit memorandum, ‘omdat we dan aangesloten zijn’. “We weten beter wat er speelt, welke discussies er lopen en kunnen daardoor onze expertise ook beter en gerichter inzetten. Wij willen graag praktische oplossingen bieden en natuurlijk helpt het dan als je elkaar beter begrijpt. In die zin pleiten wij ook voor meer partijen die bij partnerships worden betrokken. We moeten meer praten en vooral meer doen.”

Ecosystemen
De drie partijen benadrukken dat dit memorandum pas een eerste begin is. “Deze samenwerking is met andere woorden niet exclusief. Niet voor het Verbond en ook niet voor Solera”, vertelt De Boer. “De tijd zal ons leren welke krachtenbundelingen er verder ontstaan, maar duidelijk is wel dat de toekomst bestaat uit grote ecosystemen waarin veel verschillende partijen met elkaar samenwerken.” Volgens De Boer past de ontwikkeling van het Data Competence Centre (DCC) daar naadloos bij. DCC is een samenwerkingsverband van de stichtingen CIS, EPS en PV en het Verbond van Verzekeraars, dat wordt geleid door Sjoerd Laarberg (CEO Allianz Nederland en lid van het Verbondsbestuur) en ondersteund door SIVI.

Naast verzekeraars en hun klanten is er in die ecosystemen ook plaats voor volmachten, het intermediair, vergelijkingssites, insurtech-partijen, commerciële aanbieders en overheidspartijen die data verzamelen. “Er zijn heel veel businesspartners die allemaal een eigen deel leveren aan de data”, aldus De Boer, die niet uitsluit dat ook andere stichtingen en organisaties aansluiten bij de samenwerking.


Was dit nuttig?