Skip to Content

Meer affectieschade uitgekeerd in 2020

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

In 2020 hebben verzekeraars zo’n tien miljoen euro aan affectieschade uitgekeerd, tegenover zes miljoen euro in 2019. In 2020 was het bedrag hoger door een toename in de gemiddelde schadelast. Uit een uitvraag van het Verbond van Verzekeraars onder zijn leden blijkt bovendien dat de afwikkeling snel en soepel verloopt.

Toename gemiddelde schadelast

In 2020 was er vaker sprake van meerdere naasten die recht hadden op een vergoeding, bijvoorbeeld een echtgenoot en meerdere kinderen. Daardoor laat 2020 een stijging zien in de gemiddelde schadelast. Zo keerden verzekeraars in 2019 gemiddeld nog 14.000 euro per claim uit, terwijl dat in 2020 met 24.000 euro flink hoger lag. De afwikkeling verliep net als in 2019 snel en soepel, omdat er zelden discussie ontstaat tussen verzekeraar en slachtoffer over de hoogte van de claim.

De afwikkeling verliep net als in 2019 snel en soepel

Brede maatschappelijke wens

Met het van kracht worden van de Wet Affectieschade is in 2019 gehoor gegeven aan de brede maatschappelijke wens om affectieschade voor (nabestaanden van) slachtoffers wettelijk te regelen. Door vaste bedragen en vastomlijnde doelgroepen in de wet op te nemen, is duidelijkheid gecreëerd richting nabestaanden van slachtoffers.
Onder de huidige Wet Affectieschade komen alleen zaken vanaf 1 januari 2019 voor vergoeding in aanmerking. Ook stelt de wet hoge eisen aan een vergoeding: er moet sprake zijn van zeer ernstig letsel.

Evaluatie Wet Affectieschade

Het kabinet heeft toegezegd de wet in 2024 te evalueren. Onder meer op het eventuele effect op de hoogte van verzekeringspremies.

Meer weten over affectieschade?

Foto PPS Congres 2024

22e PPS Congres, 27 september 2024

  • 27-9-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?