Meer bevoegdheden voor nieuwe Ombudsman Pensioenen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
21-12-2018

De nieuwe Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, komt op 1 januari in een ‘gespreid bedje’. Vanaf het nieuwe jaar gelden er namelijk meer bevoegdheden en krijgt het instituut een sterkere positie binnen de pensioensector.

Zo kan de nieuwe Ombuds’man’ straks zelfstandig onderzoek doen als er een patroon van klachten over een of meerdere pensioenuitvoerders is (bepaling 3.8 in het reglement). Daarnaast wordt ook de rol van de Ombudsman als bemiddelaar versterkt. Hij kan bijvoorbeeld, op grond van de nieuwe bevoegdheden, de naam van het betrokken pensioenfonds publiceren.

Aanvullende voorstellen
Het Verbond en de Pensioenfederatie hebben de Ombudsman uitgenodigd om in de loop van komend jaar aanvullende voorstellen te doen over de nieuwe reikwijdte van de functie. De Ombudsman Pensioenen bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement en is onafhankelijk.

Sluitstuk
Henriëtte de Lange is tot 1 januari voorzitter van pensioenfonds Haskoning DHV en zit bij meerdere fondsen in de raad van toezicht. Ze is eind oktober benoemd voor een periode van vijf jaar. Haar nieuwe functie als Ombudsman Pensioenen wordt gezien als een sluitstuk van de klachtenprocedure. “Het begint bij een adequate en toegankelijke klachtenprocedure bij de pensioenuitvoerder zelf”, meent woordvoerder Paul Koopman van het Verbond.

 


Was dit artikel nuttig?