Meer maatwerk voor achterblijvers van vermisten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Elk jaar worden er zo’n 40.000 vermissingen bij de politie gemeld. De meeste worden binnen een paar dagen opgehelderd, maar soms duurt het langer. Naar schatting blijven er jaarlijks zeven tot achtduizend mensen langer dan drie weken vermist en vijftien personen keren helemaal niet meer terug. Een nachtmerrie voor de achterblijvers.

De problemen waar achterblijvers tegenaan lopen, zijn soms ronduit schrijnend. “Denk alleen maar aan kleine dingen als het niet weten van het wachtwoord van de computer. Of aan grote dingen als financiële en juridische problemen”, schrijft onderzoeksbureau Beke in de publicatie De achterblijvers.
In opdracht van het ministerie van Justitie heeft Beke een evaluatie gedaan bij zogenoemde maatwerkpartners, waaronder het Verbond. Spin in het web is Slachtofferhulp Nederland dat sinds 2015 bezig is om de dienstverlening te verbeteren. Doel is om (meer) protocollen te ontwikkelen met maatwerkpartners.

Een luisterend oor
Het Verbond had al in een eerder stadium aandacht voor achterblijvers. In juni 2014 deden Karin van Gorkum en Corine Mennink hun verhaal in de uitgave Verzekerd!. Karin’s man (Rob) verdween in de zomer van 2009 na een bezoek aan een prachtig verlaten strandje aan het Gardameer in Italië. En de man van Corine (Hans) is sinds 3 november 2012 spoorloos nadat hij niet meer terugkwam van een wandeling. Zowel Corine als Karin hebben vaak ‘nee’ te horen gekregen, ook bij verzekeraars, en daarom heeft het Verbond in 2014 een modelprotocol opgesteld voor dienstverlening aan achterblijvers.

Speciaal team
Volgens Annemieke van Kaam, een van de twee contactpersonen bij het Verbond die verantwoordelijk is voor het beleid voor achterblijvers, heeft het Verbond sinds 2014 vier keer met een achterblijver te maken gehad. “Het allerbelangrijkste is dat er sprake is van goede, duidelijke en empathische communicatie met de achterblijvers. Dat lukt naar ons idee het beste als er direct een speciaal team wordt geformeerd dat de specifieke casus beoordeelt. Iedere casus is immers weer anders. Juist daarom is maatwerk zo belangrijk.”
Bureau Beke concludeert in het rapport dat de diverse maatwerkpartners weliswaar stappen hebben gezet, maar er nog veel meer mogelijk is. Een van de struikelblokken is bijvoorbeeld nog steeds een (tijdige) verklaring van vermoedelijk overlijden die achterblijvers én ook verzekeraars kan helpen bij het oplossen van financiële knelpunten.

De achterblijvers – een evaluatie van het maatwerk voor achterblijvers van vermiste personen kan gratis hier worden gedownload.


Was dit artikel nuttig?