Meer ruimte voor vernieuwing en versterking verzekeringssector

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
29-05-2015

Het is verheugend dat het kabinet ruimte wil bieden aan de vernieuwing en versterking van de verzekeringssector ten behoeve van consumenten en de Nederlandse economie. Graag bespreekt de sector de knelpunten die daarbij in beeld (kunnen) komen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in antwoord op de vandaag gepubliceerde kabinetsreactie op het rapport 'Nieuw leven voor verzekeraars'.

Het kabinet geeft aan bereid te zijn de vernieuwing van de verzekeringssector te faciliteren en eventuele belemmeringen in de wet- en regelgeving weg te nemen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe toekomstige bedrijfsmodellen. "Die handschoen pakken we graag op", aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. "We staan voor een forse uitdaging maar zien ook kansen, vooral in de pensioensector en in een flexibel verzekeringsaanbod voor het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel. Op al deze terreinen speelt de overheid als wetgever een belangrijke rol."
 
Terecht vraagt het kabinet aandacht voor de problematiek rond beleggingsverzekeringen. De inspanningen van de sector alsmede adviseurs en de toezichthouder AFM richten zich op het zoeken naar maatwerk in samenspraak met de klant en bekijken wat in de individuele situatie de beste aanpak is. De sector staat daarbij open voor ideeën die dit proces kunnen versterken en versnellen met inachtneming van de belangen van alle polishouders.
 
Het kabinet verwijst tot slot naar Europese regelgeving met betrekking tot herstel- en afwikkelingsregimes voor financiële instellingen. Een van de elementen daarin is dat verzekeraars in gezonde tijden ook scenario's moeten ontwikkelen die betrekking hebben op een afwikkelingssituatie. Er is veel nieuwe wetgeving op dit terrein, heeft de minister eerder terecht opgemerkt. Samen met het kabinet bespreekt de sector graag hoe een optimaal wetgevingskader kan worden gevormd in aanvulling op de reeds bestaande ’opvangregeling leven’.


Was dit artikel nuttig?