Meer samenwerken in de keten voor effectievere innovatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Adfiz en het Verbond van Verzekeraars hebben samen met een aantal van hun leden en de VNAB een Meetup over innovatie in de keten gehouden. Tijdens deze inspirerende sessie in het InsuranceLab van het Verbond kwam de vraag aan de orde hoe verzekeraars en adviseurs/makelaars elkaar in de keten kunnen versterken om als verzekeringsbranche klanten naar de toekomst toe goed te kunnen bedienen.

De Meetup is ervaren als een unieke gelegenheid om het samen te hebben over de inzet van technologie om producten, dienstverlening en het functioneren van de keten te verbeteren en vernieuwen. 

Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende kansen én uitdagingen voor de keten geïdentificeerd. Er is gesproken over thema’s zoals big data, robo-advies, zelfsturende auto’s, de innovatiecultuur en maatschappelijke vraagstukken. Als het gaat om de kansen in de keten zijn er hele mooie en concrete ideeën, verzameld die de komende periode nader zullen worden uitgedacht, zoals co-creatie. Daarnaast is een open discussie gevoerd over hoe innovatief het nu in de keten gaat. Zijn we niet teveel bezig met bestaande problemen (legacy), waardoor de snelheid waarmee dingen veranderen en de urgentie van vernieuwing onvoldoende wordt gevoeld? Tot slot is stilgestaan bij een aantal bottlenecks, die met name gezien worden in het (gebrek aan) onderling vertrouwen en de wet- en regelgeving. Er is behoefte hieraan te werken en om elkaar te helpen in de keten. Innovatie in de keten zou altijd een kans moeten krijgen. 

De brancheorganisaties en deelnemende marktpartijen willen meer samenwerking in de keten op het gebied van innovatie. Naast ieders individuele activiteiten is een extra inspanning noodzakelijk. Innovatie gaat niet vanzelf en moet door de ketenpartners gezamenlijk worden opgepakt om effectief en duurzaam te zijn.


Was dit artikel nuttig?