Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
05-10-2020

Het delen van gegevens door banken en andere financiële instellingen, zoals verzekeraars, wordt makkelijker en banken mogen straks samen transacties volgen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus Justitie en Veiligheid waar de ministerraad vorige week mee heeft ingestemd

Het wetsvoorstel biedt meer mogelijkheden om witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering effectief aan te pakken. Verder treft dit wetsvoorstel maatregelen om de integriteit van de trustsector te waarborgen. Ondanks wetgeving kent deze sector integriteitsrisico’s. Daarom komt er een verbod op dienstverlening waar derde-hoog risicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve landen bij betrokken zijn. Het aanbieden van doorstroomvennootschappen wordt eveneens verboden.

Plan van aanpak witwassen

Minister Hoekstra en minister Grapperhaus hebben op 30 juni 2019 het plan van aanpak witwassen gepubliceerd. Hierin zijn maatregelen aangekondigd om witwassen en terrorismefinanciering effectiever aan te pakken. De maatregelen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten. Een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is de informatiepositie en de mogelijkheid van financiële instellingen om onderling samen te werken. Het gaat om instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Om dit mogelijk te maken is onder meer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten van belang. Deze wet maakt het UBO-register mogelijk dat per 27 september van kracht is geworden. Helaas kunnen verzekeraars slechts putten uit een deel van de informatie in het UBO-register en zijn daardoor minder goed in staat hun poortwachtersrol effectief te vervullen.

De ministerraad heeft het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.


Was dit artikel nuttig?