MobielSchadeMelden-app uit de lucht vanwege datalek

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
01-08-2017

​Afgelopen maandag is een datalek geconstateerd bij de MobielSchademelden-app van stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS). Dit is direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via zeer specifieke zoekopdrachten op Google bleek het theoretisch mogelijk om een link te vinden naar schademeldingen en schademeldingen te bekijken.

Er zijn geen aanwijzingen dat het lek daadwerkelijk gebruikt is. Stichting EPS en het Verbond van Verzekeraars nemen privacy zeer serieus en doen diepgravend onderzoek naar de mogelijke risico’s van het datalek. De app is voorlopig uit de lucht gehaald, waardoor het niet meer mogelijk is om op deze manier toegang te krijgen tot de schademeldingen. Indien daar aanleiding voor is, worden gebruikers van de applicatie geïnformeerd over het datalek.

Wanneer iemand schade meldt via MobielSchadeMelden, ontvangt hij een e-mail met daarin een link naar de melding. Afgelopen maandag is geconstateerd dat links naar schademeldingen via zeer specifieke zoekopdrachten op Google te vinden zijn.

MobielschadeMelden is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, ondergebracht in de stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS).


Was dit artikel nuttig?