Mooi weer op komst, motorrijders opgepast

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
06-04-2018

De eerste zonnige weekenden van het jaar vallen fors meer verkeersslachtoffers onder motorrijders dan gemiddeld. Ligt het aantal slachtoffers (dode en gewonde motorrijders) in de wintermaanden op 10 per weekend, vanaf maart stijgt dat naar zo’n 40 met een piek in juni van liefst 50 motorslachtoffers per weekend.

Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA, waarvoor verkeersongevallendata van de politie van 2014 tot en met het eerste kwartaal van 2018 zijn gebruikt.

Dit weekend kruipt het kwik weer richting de 20 graden. Reden voor motorliefhebbers om de weg op te gaan, maar alertheid is dus geboden. Politie en verzekeraars roepen motorrijders – en in het bijzonder degenen die maandenlang de motor niet hebben gebruikt – op om zich bewust te zijn van het extra risico dat zij lopen op de eerste lentedagen en voorzichtig te rijden.

Meer ongevallen in het weekend dan doordeweeks
In de onderzoeksperiode 2014 t/m 2017 vallen in de weekends gemiddeld meer slachtoffers (34%) dan op doordeweekse dagen. In maart en april vallen er in de weekenden zelfs beduidend meer slachtoffers dan doordeweeks (in april gemiddeld zelfs 73% meer). Dit opzienbarende verschil is het gevolg van het begin van het motorseizoen: de motorrijder gaat in het weekend weer op pad en moet weer wennen aan zijn of haar voertuig. Het overige wegverkeer moet wennen aan het feit dat er weer meer motorrijders op de weg zijn. In mei en juni vallen er in absolute aantallen ook veel slachtoffers (in juni zelfs de meeste), maar is het verschil tussen werk- en weekenddagen kleiner.

Jongeren en motorrijders op middelbare leeftijd vaakst slachtoffer
Voor de analyse is ook gekeken naar slachtoffergroepen en ongevalsomstandigheden. Uit de data blijkt dat de meeste slachtoffers vallen in de leeftijdscategorieën 24 t/m 29 jaar en 46 t/m 57 jaar. De meeste dodelijke slachtoffers zijn het gevolg van een ongeval met een vast voorwerp (34%), terwijl de motorrijders die gewond raakten juist vaak betrokken waren bij een flankbotsing (42%). De meeste gewonden vallen op de 50 kilometer per uur-wegen, dodelijke motorslachtoffers zijn vooral te betreuren op de 60- en 80 kilometer per uur-wegen.

Altijd registreren van alle ongevallen: gebruik MobielSchadeMelden.nl
Goede ongevalscijfers zijn cruciaal om de verkeersveiligheid te verbeteren – en Nederland weer terug te brengen in de top drie van verkeersveilige landen (nu een negende plek op de wereldranglijst). Deze analyse is gemaakt op basis van de beschikbare politieregistraties. In werkelijkheid vinden meer ongevallen plaats, zowel met auto’s als met fietsers en voetgangers. Het doel van STAR is simpel: het registreren van álle verkeersongevallen. Daarom roepen de initiatiefnemers iedereen op via MobielSchadeMelden.nl ongevallen te melden, om zo op makkelijke wijze de verzekeraar te informeren en gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat te helpen de verkeersveiligheid te vergroten.

Over STAR
Politie, Verbond van Verzekeraars en VIA zijn de initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting) dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. Het STAR-project krijgt steun van tien belanghebbende organisaties: Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Fietsersbond, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland.

Voor meer informatie, actuele cijfers en kaarten: www.star-verkeersongevallen.nl


Was dit artikel nuttig?