Nauwere samenwerking bij aanpak verzekeringsfraude

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
29-11-2017

Verzekeraars gaan nauwer samenwerken met de politie en het Openbaar Ministerie om verzekeringsfraude harder aan te pakken. Dat is het resultaat van een interview dat Pieter-Jaap Aalbersberg aan het magazine Verzekerd! gaf. Inmiddels is een stuurgroep opgericht die de samenwerking verder zal invullen.

Na de oproep van de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg in het laatste nummer van Verzekerd! heeft het Verbond niet stilgezeten. Roelof Visscher van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), die namens verzekeraars in de stuurgroep plaatsneemt, benadrukt dat het Verbond de suggestie van Aalbersberg om in operationeel verband meer samen op te treden maar wat graag heeft opgepakt. “Pieter-Jaap Aalbersberg is naast politiechef ook landelijk portefeuillehouder Financieel Economische Criminaliteit. Hij legt in het interview ook wat ons betreft de vinger op de zere plek als hij zegt dat de politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsafdelingen van verzekeringsmaatschappijen meer samen op kunnen treden. Wij zijn dan ook meteen na de publicatie met hem in gesprek gegaan over nauwere samenwerking bij de aanpak van verzekeringsfraude, omdat wij veel voordelen zien voor alle partijen die meedoen.”

Afschrikkende werking
Zo is het Verbond van mening dat het publiek-private teamverband een afschrikkende werking op potentiële verzekeringsfraudeurs heeft. Daarnaast kan de samenwerking de benodigde kennis voor onderzoeken naar financieel-economische criminaliteit opleveren. “En als klap op de vuurpijl moeten we samen meer fraudeplegers voor de rechter zien te brengen, die ook daadwerkelijk kunnen worden veroordeeld”, aldus Visscher.
In de komende periode wordt de operationele samenwerking van politie, OM en verzekeringssector verder vorm gegeven, maar uitgangspunt is dat leden van het Verbond incidenten van verzekeringsfraude kunnen voorleggen aan het samenwerkingsverband. Verzekeraars leveren vervolgens eigen mens- en daadkracht voor het onderzoek, zodat de opsporingskennis, de toegang tot het straf(proces)recht en de expertise van de verzekeringssector mooi kunnen worden gecombineerd.


Was dit artikel nuttig?