Nederlandse verzekeringsgroepen bestand tegen extreme scenario’s in EIOPA-stresstest

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
14-12-2018

Nederlandse verzekeringsgroepen zijn bestand tegen een plotseling stijgende rente en een natuurrampscenario dat zich afspeelt in Midden-Europa. Nederlandse verzekeringsgroepen zijn wel gevoelig voor een scenario waarin de rente plotseling sterk daalt, gekoppeld aan een plotseling sterk stijgende levensverwachting, maar dat scenario is volgens DNB minder waarschijnlijk. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde DNBulletin, dat rapporteert over de Insurance Stress Test 2018. Deze rentescenarios bevestigen de resultaten van de stresstest uit 2016.

In de test van de Europese toezichtautoriteit EIOPA zijn Europese verzekeringsgroepen onderworpen aan zeer extreme stressscenario’s. Het Verbond van Verzekeraars vindt het goed dat EIOPA deze stresstest heeft uitgevoerd, maar benadrukt dat bij de interpretatie van de uitkomsten van de stresstest rekening moet worden gehouden met de extremiteit van de scenario’s en de onwaarschijnlijkheid hiervan. Tevens is er in de uitkomsten geen rekening gehouden met maatregelen die verzekeraars kunnen nemen om de gevolgen te beperken.

Aan de stresstest deden 42 Europese verzekeringsgroepen mee, waarvan 3 gevestigd in Nederland. DNB heeft daarnaast nog twee andere groepen gevraagd mee te doen wat het totaal op 5 bracht. (Achmea, Aegon, a.s.r., NN Group en VIVAT). De verzekeringsgroepen zijn aan drie scenario’s onderworpen. In de eerste twee scenario’s gaan de rentestanden flink omhoog of omlaag, wat gevolgen heeft voor de markt, premies en de waardering van langlopende verplichtingen. In het scenario waar de rente sterk daalt gaat ook de levensverwachting plotseling sterk omhoog. In het derde scenario vinden er drie grote stormen, twee overstromingen en twee aardbevingen plaats in Midden-Europa.

Gemiddelde ratio boven de 100 procent
Uit de test blijkt dat de gemiddelde ratio van bezittingen ten opzichte van verplichtingen van Nederlandse verzekeringsgroepen in alle gevallen boven de 100 procent blijft. De gevolgen van het natuurrampscenario voor Nederlandse verzekeringsgroepen zijn volgens DNB beperkt. Ook tegen het scenario waarin de rente plotseling flink stijgt zijn Nederlandse verzekeringsgroepen voldoende bestand en scoren ze hoger dan het EU-gemiddelde. Voor het scenario waarin de rente flink daalt, wat volgens DNB een minder aannemelijk scenario is dan het stijgende rentescenario, zijn Nederlandse verzekeringsgroepen wel gevoelig. Dat komt vooral doordat ze een relatief hoge concentratie in langlopende levensverzekeringen en pensioenverzekeringen kennen.


Was dit artikel nuttig?