Skip to Content

Neem financiële sector op in Europese IMVO-regelgeving  

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Europese Commissie, in een gezamenlijke brief met de banken en pensioenfondsen, laten weten tegen een optie te zijn waarmee lidstaten zelf kunnen bepalen of hun financiële sector wel of geen onderdeel uitmaakt van de nieuwe Europese IMVO-regelgeving. Dit leidt tot ongelijk speelveld. De brancheorganisaties willen juist dat de hele Europese financiële sector wordt opgenomen in de Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Dezelfde boodschap is in juni afgegeven in een gesprek met Kamerleden Klink en Van der Graaf over het EU-voorstel voor nieuwe Europese IMVO-wetgeving. 

Verzekeraars en pensioenfondsen opereren op een internationale markt. Hun oproep aan de EU-rapporteurs was helder en eensgezind: zorg dat EU-wetgeving en internationale afspraken met elkaar samenhangen en voorkom dat er een ‘lappendeken’ aan regels ontstaat (bijvoorbeeld bij definities en rapportageverplichtingen). En sluit Europese wetgeving goed aan op de OESO-richtlijnen, zoals bij de Nederlandse IMVO-convenanten. Ook werd tijdens het gesprek stilgestaan bij lastige dilemma’s, zoals duurzaam verzekeren dat ingewikkelder blijkt dan duurzaam beleggen.  

Lastige dilemma’s  

Bij het beleggen van verzekeringspremies kunnen ze bedrijven die actief zijn in steenkolen, tabak of controversiële wapens uitsluiten. Ook gaan verzekeraars in gesprek met bedrijven die met corruptie, kinderarbeid, illegale ontbossing en moderne slavernij te maken hebben. Als dat t helpt, verkopen ze de aandelen. Maar ga je vervolgens de werknemers van die bedrijven niet meer voorzien van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Stoppen we met het verzekeren van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen? Welke gevolgen heeft dat voor mensen met een smalle portemonnee die met een oude auto naar het werk reizen? Verzekeraars discussiëren over deze spanning tussen duurzaamheid en sociale aspecten. Elke verzekeraar moet hierin zijn eigen afweging maken. Een ander voorbeeld is hoe om te gaan met landen zonder IMVO-wetgeving? Dan verdwijnt de invloed van de  verzekeraar en/of het pensioenfonds. Meer weten? Lees het Eindverslag van de EU-rapporteurs op het EU-voorstel voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Stand van zaken trilogen  

De trilogen tussen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement voor een definitieve Europese IMVO-richtlijn zijn op 8 juni van start gegaan. Het Spaanse EU-voorzitterschap streeft de CSDDD-onderhandelingen eind 2023 af te ronden, gelijktijdig met het einde van hun voorzitterschap. Is dit niet haalbaar, dan zetten alle partijen zich in om de richtlijn af te ronden vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024. Nederland heeft altijd gepleit om regels op te stellen die in lijn zijn met de CSDDD, de OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Dit heeft geleid tot verbeteringen in de Raadspositie ten opzichte van het Commissievoorstel, zoals uiteengezet in de Kamerbrief Uitkomst van de onderhandelingen in de Raad omtrent het EU-voorstel IMVO. Ook tijdens de triloogfase blijft dit de inzet van Nederland in lijn met het BNC-fiche.   

Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis
shutterstock_574939951.jpg

Verenigingsdag 2024

  • 26-6-2024
  • Event
  • Verzekeringsthema's

Was dit nuttig?