Nieuw plan voor beter uitvoerbare pensioenuitkering 'ineens'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Minister Koolmees van Sociale Zaken komt met een nieuw voorstel voor een zorgvuldige invoering van de wetgeving die deelnemers de mogelijkheid biedt tot tien procent van het opgebouwde pensioen bij pensionering in één keer op te nemen.

Koolmees geeft daarmee gehoor aan de bezwaren die de koepelorganisaties van pensioenuitvoerders (Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie) hebben geuit. De Eerste Kamer stemde vandaag in met de invoering per 1-1-2023 (in plaats van per 1-1-2022), onder de toezegging dat er in de tussenliggende periode een wetswijziging komt die de gesignaleerde uitvoeringsproblemen adresseert.

Het Verbond en de Pensioenfederatie zijn verheugd dat deze in de kern sympathieke maatregel niet wordt belast met grote complexiteit en bijgevolg hoge uitvoeringskosten. Deze uitvoeringstechnische problemen hingen samen met de introductie van een tweede afkoopmoment (uitkering in februari volgend op het jaar waarin iemand AOW-gerechtigd wordt) dat bij een tweede nota van wijziging aan het wetsvoorstel was toegevoegd.


Was dit artikel nuttig?