Nieuwe Ombudsman Pensioenen krijgt sterkere positie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
20-12-2018

De nieuwe Ombudsman Pensioenen, mr. Henriëtte de Lange, treedt per 1 januari 2019 aan. Per diezelfde datum geldt ook een aangepast reglement dat de ombudsman meer bevoegdheden en zijn instituut daarmee een sterkere positie geeft binnen de pensioensector als geheel.

Op basis van het aangepaste reglement kan de Ombudsman Pensioenen nu zelfstandig onderzoek doen in de pensioensector naar aanleiding van een patroon van klachten over een of meerdere pensioenuitvoerders. Ook de rol van de ombudsman als bemiddelaar bij klachten wordt versterkt. Zo kan de naam van het betrokken pensioenfonds worden gepubliceerd. Voor pensioenverzekeraars geldt hiervoor een andere route. De ombudsman is door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars uitgenodigd om in de loop van 2019 op basis van zijn bevindingen aanvullende voorstellen te doen over de reikwijdte van zijn functie.

De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De ombudsman wordt op verzoek van de pensioenkoepels benoemd door de SER, met het oog op onafhankelijkheid. De benoeming is voor een periode van vijf jaar, met de eenmalige mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode. De Ombudsman Pensioenen is het sluitstuk van de klachtenprocedure. Het begint bij een adequate en toegankelijke klachtenprocedure bij de pensioenuitvoerder zelf.

 


Was dit artikel nuttig?