Skip to Content

Ombudsman Pensioenen doet oproep in jaarverslag

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Ombudsman Pensioenen, Jeroen Steenvoorden, heeft pensioenuitvoerders opgeroepen om deelnemers te helpen bij belangrijke beslissingen. Het Verbond van Verzekeraars heeft die oproep goed begrepen. “Communicatie met pensioendeelnemers verdient terecht prioriteit.”

Steenvoorden signaleert in zijn jaarverslag over 2021 dat deelnemers die bij hem aankloppen soms spijt hebben van een eerder gemaakte keuze. Vaak willen ze die terugdraaien. Daarom roept hij pensioenuitvoerders op om deelnemers beter te begeleiden bij het maken van belangrijke keuzes over hun (toekomstige) pensioen.

Ombudsman Jeroen Steenvoorden overhandigt zijn jaarverslag aan Verbondsdirecteur Harold Herbert (links) - Foto: Dirk Hol

Menselijke maat

Het Verbond ondersteunt het pleidooi om oog te hebben voor mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. “De menselijke maat mag niet ontbreken. De materie is complex en met de aankomende veranderingen in het vizier vraagt een goede uitleg en ondersteuning extra aandacht.”
Voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn beschikbare premieregelingen overigens niet nieuw. Zij hebben al jarenlang ervaring met de uitvoering van deze regelingen en de keuzes die daarin kunnen worden gemaakt.

Jaarverslag 2021
De Ombudsman Pensioenen heeft vorig jaar 122 bemiddelingszaken in behandeling genomen (2020: 147). Het aantal informatieverzoeken bedroeg echter 866 (2020: 634). Het totaal overzicht van bemiddelingszaken en informatieverzoeken is te vinden in het jaarverslag over 2021.


Was dit nuttig?