Onderlinge communicatie tussen verzekeraars en DNB verbeterd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
04-06-2020

De onderlinge communicatie tussen stakeholders en toezichthouder DNB is de laatste jaren verbeterd. Zo oordelen de financiële instellingen, waaronder verzekeraars, positiever over de wijze waarop DNB haar relaties met de buitenwereld vormgeeft.

Tegelijkertijd is het DNB niet gelukt om meer met één mond te spreken en niet in silo’s te opereren, aldus een recent gepubliceerd onderzoek van DNB over de communicatie met stakeholders.

DNB is weliswaar verheugd dat de stakeholders per saldo positiever zijn dan tijdens het vorige onderzoek uit 2017, maar er blijkt tegelijkertijd nog ruimte voor verbeteringen. “Wij zien dat DNB initiatieven heeft ontplooid voor meer transparantie over het toezichtproces, onder meer door het geven van meer procesinformatie en door onderzoeksresultaten beter terug te koppelen aan de onder toezicht staande verzekeraars. Ik zeg: ga vooral zo door, daar heeft iedereen in de financiële sector baat bij”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond in een reactie op de resultaten.


Was dit artikel nuttig?