Ook Verbond tekent het convenant 'Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
07-09-2017

Op woensdag 6 september hebben 41 partijen, waaronder het Verbond, het convenant 'Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer' ondertekend. Dit vond plaats tijdens het Verkeersveiligheidsdiner van de ANWB. Vanuit de deelnemende partijen is opnieuw een krachtige oproep aan de politiek gedaan om verkeersveiligheid in het nieuwe Regeerakkoord prioriteit te geven in lijn met het eerder door deze coalitie gelanceerde manifest en plan van aanpak.

In het convenant dat nu is ondertekend, is een gedragscode opgenomen. Zo willen de partijen er samen voor zorgen dat het  verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer drastisch afneemt. “We accepteren in Nederland geen slachtoffers meer die te wijten zijn aan het gebruik van smartfuncties in het verkeer”,  is de belangrijkste boodschap in het convenant.

Naast het steunen van de gestelde normen op gebied van afleiding wordt van de convenantpartijen ook gevraagd om concrete acties te nemen. Vanuit het Verbond gaan we hier in ieder geval op inspelen door middel van publicitaire acties zoals de Risicomonitor Verkeer.

Ook verzekeraars kunnen zich nog steeds aanmelden om deel te nemen aan het convenant, bijvoorbeeld met de inzet van een app waarmee wordt voorkomen dat tijdens het autorijden de mobiele telefoon wordt gebruikt. Maar dat kan natuurlijk ook met een andere actie gericht op aanpassing van het rijgedrag.
 
Download hier het convenant.


Was dit artikel nuttig?