Oproep aan minister Koolmees om knelpunten klein pensioen op te lossen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-04-2019

De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in een brief aan minister Koolmees (SZW) twee voorstellen gedaan met betrekking tot kleine pensioenen.

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine (ouderdoms)pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk voor situaties waarin er sprake is van een nieuwe werkgever. Zo kunnen kleine pensioenen (€ 484,09 of minder bruto per jaar) worden gebundeld tot een groter pensioen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen.

Twee knelpunten
In de praktijk is echter gebleken dat zich twee grote knelpunten voordoen waardoor de bedoelingen van deze wet niet volledig kunnen worden geëffectueerd. Het eerste punt betreft de beperkte reikwijdte van de automatische waardeoverdracht, waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden samengevoegd.
Het tweede punt betreft het ontbreken van een afkoopmogelijkheid voor kleine netto-pensioenen, terwijl deze ook niet voor automatische waardeoverdracht in aanmerking komen. In de brief aan de minister doen de drie organisaties voorstellen om deze twee knelpunten weg te nemen.


Was dit artikel nuttig?