Skip to Content

Oproep verzekeraars coulant om te gaan met ontbreken juiste Uniekwalificatiecertificaten binnenvaart

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Nederland loopt achter met het doorvoeren van de nieuwe Europese Uniekwalificatiecertificaten voor de binnenvaart op basis van EU-Richtlijn 2017/2397.

Hierdoor beschikken bemanningsleden, aan boord van binnenvaartschepen op de Rijn, niet over de juiste kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en/of vaartijdenboeken. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) dringt er bij de lidstaten op aan geen boetes op te leggen bij controles. Verzekeraars wordt verzocht rekening te houden met deze situatie en coulance te betrachten.

De uitzonderlijke maatregel geldt tot 30 september 2022 of eindigt eerder als het nieuwe Reglement voor het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) is goedgekeurd.

Nederland loopt achter

Sinds 17 januari 2022 is de nieuwe richtlijn (EU) 2017/2397 van kracht. In sommige lidstaten, waaronder België en Nederland, heeft de implementatie van de richtlijn in nationale regelgeving vertraging opgelopen. Tegelijkertijd is het nieuwe Reglement over het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (met eisen voor kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken) die overeenstemt met bepalingen in de nieuwe richtlijn, nog niet door de CCR aangenomen. Dit kan leiden tot situaties waarin bemanningsleden aan boord niet over de “juiste” kwalificatiecertifcaten, dienstboekjes en/of vaartijdenboeken beschikken met een boete tot gevolg. In Duitsland en Oostenrijk is de richtlijn wel ingevoerd.


Was dit nuttig?