Overeenstemming Allianz/claimstichtingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Levensverzekeraars hebben in het verleden met consumentenstichtingen generieke compensatieregelingen getroffen voor klanten met een beleggingsverzekering.

In aanvulling daarop spannen verzekeraars zich in om waar mogelijk en nodig ook recht te doen aan specifieke situaties waarin aanleiding is voor aanvullende afspraken met de klant. De overeenstemming die Allianz heeft bereikt met een aantal claimstichtingen past in dat kader. Het betreft een aanpak waarmee het tegemoetkomen van individuele polishouders efficiënter uitgevoerd kan worden. Het is aan elke verzekeraar om zelf te beoordelen of dergelijke procesafspraken met consumentenstichtingen over de afdoening van individuele zaken die zij hebben aangebracht behulpzaam zijn. Vanwege de grote diversiteit in portefeuilles, beleggingsverzekeringen en klantsituaties is het niet mogelijk hier algemene uitspraken over te doen. De sector als geheel blijft zich richten op het bijstaan van klanten bij het bieden van inzicht en het maken van een bewuste keuze over hun verzekering, conform het met de minister van Financiën overeengekomen nazorgbeleid, waar de Autoriteit Financiële Markten op toeziet. 


Was dit artikel nuttig?