Overgangstermijn maatregelen keyless entry verlengd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De overgangstermijn voor de aangescherpte eisen van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging wordt met een half jaar verlengd, aldus het  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Dit betekent dat per 1 januari 2021 voor veel nieuwe automodellen met ‘keyless entry’of start (contactloze sleutel) een extra beveiliging nodig is om diefstal (ook wel: 'relay attack') te voorkomen én in aanmerking te komen voor het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging. De vóór 1 januari 2021 uitgegeven keurcertificaten blijven geldig omdat het voertuig aan de toen geldende eisen voldeed.

Lijst met goedgekeurde beveiligingssystemen

Vanaf 1 januari 2021 staat op de lijst van goedgekeurde beveiligingssystemen welke voertuigen een aanvullende beveiligingsmaatregel nodig hebben. Dit staat ook op het keurcertificaat. Aanvullende maatregelen kan de importeur/fabrikant installeren of een leverancier kan de beveiliging apart laten certificeren en daarna installeren.

Oplossingen om diefstal tegen te gaan

Autofabrikanten hebben hard gewerkt aan oplossingen om deze vorm van diefstal tegen te gaan. Zo zijn er contactloze autosleutels ontwikkeld die niet continu een signaal afgeven, maar na enkele minuten zonder beweging in slaapstand gaan. Steeds meer nieuwe auto’s zijn voorzien van autosleutels die voldoen aan de eisen van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging. In het keuringsvoorschrift KE01 staan de eisen en voorwaarden beschreven van maatregelen waarmee Kiwa SCM (de keuringsinstantie) bij de certificatie (goedkeuring) rekening houdt.

CCV Keurmerk staat voor kwaliteit

Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging staat voor kwaliteit van de ingebouwde beveiliging, zoals alarmsystemen of voertuigvolgsystemen. Maar het zegt ook iets over de vakkundigheid van het personeel en de wijze waarop zij hun werkzaamheden uitvoeren. Ieder inbouwbedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen, mag zich een ‘inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging (erkend door KIWA SCM)' noemen.


Was dit artikel nuttig?