“Pensioen is meer dan geld alleen’’

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
13-12-2016

De pensioensector heeft momenteel de handen vol aan de hervorming van het pensioenstelsel, maar er wacht een nog fundamentelere innovatie. Als het lukt een stelsel te bouwen dat eenvoudiger, transparanter, flexibeler en persoonlijker is, komt vanzelf de vraag op tafel: en nu? Pensioenuitvoerders moeten zich voorbereiden op nieuwe vormen van dienstverlening, ook in samenwerking met andere partijen, inspelend op veranderende behoeften van deelnemers en gepensioneerden. Want pensioen is meer dan geld alleen.

Dat betoog hield algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond vorige week op een druk bezocht congres in De Doelen, waar ook vertegenwoordigers van vermogensbeheerders (Dufas) en banken (NVB) spraken over thema’s als innovatie en technologie.
 
Weurding constateert dat we pensioen nu nog vooral zien als een manier om vermogen op te bouwen en vervolgens geld uit te keren. Maar, zo vraagt hij zich af: “Is die functie wel duurzaam? Wat hebben mensen straks nodig?”. Het zou volgens hem goed zijn als pensioenverzekeraars nadenken over hun toekomstige rolopvatting, dichter bij de klant gaan staan en proberen in te spelen op vragen zoals: hoe blijf ik gezond oud en zelfstandig wonen? Vragen daarbij zijn hoe zorg, wonen en pensioen kunnen worden verbonden en hoe er meer natura-elementen in pensioenen kunnen worden gebracht.

Smart insurance
Weurding: "Verzekeraars gaan steeds meer denken in termen als 'verzekeren van’ in plaats van ‘verzekeren tegen’. En dat kunnen we niet alleen. In deze rol waarin bredere dienstverlening meer centraal komt te staan zullen verzekeraars samen optrekken met andere partijen en hun klanten, ook in de sfeer van pensioenen." De snelle technologische veranderingen maken dergelijke nieuwe vormen van samenwerking ook beter mogelijk, aldus Weurding. "We krijgen steeds meer smart economy, met smart industry, dankzij fintech smart insurance, smart cities, smart homes. Maar ook de pensioenwereld staat voor die uitdaging: smart pensions."

Volgens Weurding zijn er al voorbeelden van die nieuwe rolopvatting te vinden in de pensioenwereld. Denk aan de toepassing van nieuwe technologie zoals de introductie van virtual reality waarmee de toekomst letterlijk zichtbaar wordt gemaakt en huiskamergesprekken waarbij een verzekeraar samen met verzekerden en andere dienstverleners op zoek gaat naar manier om de kwaliteit van wonen en zorg zo lang mogelijk op peil te houden. Weurding: "Het is slechts een begin. We gaan hier op een nieuwe manier toegevoegde waarde creëren, dat is de opgave".


Was dit artikel nuttig?