Pensioenkoepels pleiten voor pensioenplan bij scheiding

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
25-01-2019

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie roepen de overheid op om ervoor te zorgen dat ex-partners geholpen worden om bij de scheiding bewuste afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Dit kan door de introductie van een pensioenplan (vergelijkbaar met een ouderschapsplan).

Dit voorstel doen de pensioenkoepels aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hun reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding.

Het wetsvoorstel regelt dat het aan de ex-partners toe te kennen pensioen automatisch wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de ex-partner, tenzij partners aangeven dat ze het anders willen regelen.

Groot vermogen
Bij de evaluatie van de huidige wettelijke regels is geconstateerd dat er onvoldoende bekendheid is van de wet bij scheidingsprofessionals en burgers als het om pensioen gaat. Gevolg is dat pensioen onvoldoende aandacht krijgt bij de scheiding. En dat terwijl pensioen na de eigen woning vaak het grootste vermogen vertegenwoordigt dat wordt verdeeld. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt het belang dat men bewuste afspraken maakt over de verdeling van pensioen nog groter dan nu. 

Pensioenplan
De nieuwe wet wil ervoor zorgen dat mensen voor wat hun pensioen betreft na een scheiding zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen. Bij automatische omzetting is men niet meer afhankelijk van de ex-partner, omdat de rechten op ouderdomspensioen al bij de echtscheiding worden verdeeld.  Maar omdat zo’n automatische conversie onherroepelijk is, vinden het Verbond en de Pensioenfederatie het belangrijk dat die keuze bewust wordt gemaakt en goed wordt vastgelegd. Om te kunnen scheiden, is het hebben van een pensioenplan daarom een noodzakelijke voorwaarde.

Vereenvoudiging
De beide brancheorganisaties staan achter de keuze voor een automatische omzetting, omdat daamee wordt voorkomen dat de verdeling van het pensioen - soms pas jaren na een echtscheiding - alsnog geregeld moet worden. Wel vragen het Verbond en de Pensioenfederatie aandacht voor enkele verbeterpunten, die kunnen leiden tot verdere vereenvoudiging en modernisering van het wetsvoorstel. Zoals het voorstel om conversie ook mogelijk te maken bij scheiding van tafel en bed en op verzoek ook open te stellen voor ongehuwd samenwonenden. Ten slotte vinden het Verbond en de Pensioenfederatie het van belang dat er een betere oplossing komt voor situaties waar mensen in terecht kunnen komen als een alimentatie betalende ex-partner voor de pensioendatum overlijdt en er behoefte is aan een partnerpensioen.

 


Was dit artikel nuttig?