Pensioennota: stap in de goede richting

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
08-07-2016

Het kabinet opent in de discussie over een toekomstig pensioenstelsel de weg naar een systeem dat gebaseerd is op persoonlijke vermogensopbouw, meer keuzemogelijkheden en aandacht voor de positie van zzp’ers. De vandaag gepresenteerde ‘perspectiefnota’ is een stap in de goede richting, waarbij het pensioenstelsel beter aansluit op de snel veranderende arbeidsmarkt. Maar veel keuzes liggen nog open, terwijl het huidige stelsel fors onder druk staat. Een nieuw kabinet moet hier daarom voortvarend mee verder en meer focus aanbrengen.

Dat stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op de perspectiefnota die staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) vandaag heeft gepresenteerd. In deze nota borduurt Klijnsma voort op de onlangs gepubliceerde verkenning van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het kabinet stelt voor de doorsneepremie af te schaffen in een periode van 25 jaar, om de nadelige effecten voor groepen deelnemers goed te kunnen opvangen. Meer keuzemogelijkheden voor deelnemers worden verkend, zoals een premievakantie voor jongeren en de mogelijkheid een deel van het pensioenvermogen uit te keren.
Deze voorstellen wijzen in de richting van een pensioenopbouw op basis van persoonlijke aanspraken, hoewel de staatssecretaris  nog andere opties openhoudt, zoals een variant die sterk lijkt op de huidige uitkeringsovereenkomsten met anonieme buffers. Het Verbond bepleit een stelsel dat gebaseerd is op heldere persoonlijke vermogens met risicodeling, die ook bij een baanwissel of verandering van sector eenvoudiger zijn mee te nemen. “De afschaffing van de doorsneepremie en het verruimen van de fiscale ruimte voor deelnemers is een goede zaak”, aldus Weurding. “Maar we hebben duidelijke keuzes nodig over de wijze waarop we het stelsel willen inrichten en toekomstbestendig willen maken. Dat ligt nu op het bordje van het volgend kabinet”.
Klijnsma besteedt in haar nota volgens Weurding terecht veel aandacht aan de positie van zzp’ers. De pensioenopbouw van veel zzp’ers is niet adequaat. Soms als gevolg van een bewuste keuze, maar soms ook toe te schrijven aan onvoldoende bekendheid met de mogelijkheden die er nu al zijn om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Volgens Weurding is er voor deze diverse groep een goed en divers aanbod verkrijgbaar in de zogeheten derde pijler. De vraag of zzp’ers verplicht of gestimuleerd moeten worden om pensioen op te bouwen, laat Klijnsma nog open. Het Verbond geeft, rekening houdend met de diversiteit en opvattingen van deze groep, de voorkeur aan stimuleringsmaatregelen


Was dit artikel nuttig?