Pensioenvergelijker brengt verschillen in beeld

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
24-04-2016

Snel en eenvoudig nagaan welke verschillen bestaan tussen pensioenregelingen: daarvoor is er straks de Pensioenvergelijker. Dit instrument van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars komt op 1 juli 2016 beschikbaar zijn voor de deelnemer.

Tussen pensioenregelingen bestaan verschillen. Voor deelnemers kan het nuttig zijn deze tegen het licht te houden. Dat geldt bijvoorbeeld bij een wisseling van baan. Door de huidige en toekomstige regeling met elkaar te vergelijken, kan een deelnemer bijvoorbeeld in het arbeidsvoorwaardengesprek zijn pensioen aankaarten en nagaan of hij zelf aanvullende zaken wil regelen.

Wettelijk bepaald
De Pensioenvergelijker geeft invulling aan een bepaling uit de Wet pensioencommunicatie. Daarin staat dat ‘de werkgever er zorg voor draagt dat de werknemer met wie hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd’. In het Besluit uitvoering Pensioenwet zijn hierover nadere regels opgenomen. Zo is het verplicht de Pensioenvergelijker te verstrekken met de volgende informatie:

  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling voorziet;
  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling niet voorziet;
  • informatie over de jaarlijkse pensioenopbouw;
  • de risico’s omtrent de pensioenuitkering;
  • de dekkingsgraad met een omschrijving van de betekenis en gevolgen ervan.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de Pensioenvergelijker ontwikkeld samen met hun achterbannen en klantpanels. Ook de toezichthouder AFM en het ministerie van Sociale Zaken zijn gedurende het proces nauw aangesloten geweest.

Waar vind ik de Pensioenvergelijker?
U kunt de Pensioenvergelijker downloaden op de Pensioen 1-2-3 website onder de tab ‘spelregels en materiaal’.


Was dit artikel nuttig?