Praktijktoets: licht op groen voor nieuw stelsel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
30-11-2016

De praktijktoets voor twee nieuwe typen pensioencontracten laat zien dat invoering van een stelsel gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling praktisch uitvoerbaar is. Uit oogpunt van transparantie, eenvoud en betere aansluiting bij de arbeidsmarkt, gaat de voorkeur uit naar deze variant. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op de vandaag aan de SER aangeboden studie van de Pensioenfederatie.

“Het is goed dat deze praktijktoets er nu ligt, want het laat inderdaad zien dat sociale partners en het volgende kabinet nu knopen kunnen doorhakken”, stelt Harold Herbert, directeur Leven/Inkomen van het Verbond. Net als de Pensioenfederatie is het Verbond van mening dat hervorming van het pensioenstelsel met voorrang moet worden opgepakt. “We zijn toe aan een nieuw systeem dat wel begrijpelijk, eenvoudig en toegesneden is op de huidige tijd waarbij werknemers veel vaker van baan veranderen”, aldus Herbert.


De variant waarbij sprake is van de opbouw van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling sluit volgens het Verbond het beste aan op de ‘nieuwe wereld’. Deze variant is volgens de verkenning van de Pensioenfederatie werkbaar, maar nog wel voor verbetering vatbaar. Ook het Verbond vindt het cruciaal dat risico’s met elkaar worden gedeeld. Omdat er altijd zaken kunnen gebeuren waar je als individu geen invloed op hebt (zoals arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden). Dergelijke risico’s delen gebeurt ook in vormen van persoonlijk pensioenvermogen zonder collectieve buffers.


Aan de variant waarbij ambitieovereenkomsten zonder zekerheidsmaat worden gesloten, kleven volgens het Verbond nog de minste voordelen. “Het is een variant op de huidige pensioencontracten die onder vuur liggen, even complex en ondoorgrondelijk, maar zonder dat er een harde belofte wordt gedaan. Het levert geen grote bijdrage aan het herstel van vertrouwen”.


Was dit artikel nuttig?