Premieverhogingen goed toelichten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
27-05-2019

Het Verbond gaat in overleg met de Consumentenbond over de vraag hoe de communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekeringen kan worden verbeterd. Ook het Verbond vindt dat onverwachte teleurstellingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en premieverhogingen – ook ten aanzien van individuele klanten – goed moeten worden toegelicht.

De Consumentenbond stelt naar aanleiding van klachten over soms forse premieverhogingen bij inboedel- en/of opstalverzekeringen voor dat bij een premieverhoging van meer dan tien procent een nieuwe wilsovereenstemming met de klant moet worden vastgesteld. Het automatisch ontbinden van een contract bij premieverhogingen van meer dan tien procent is volgens het Verbond niet in het belang van de klant, omdat hij daardoor mogelijk ongewild tijdelijk onverzekerd is.

Bij schadeverzekeringen kunnen consumenten als ze niet akkoord zijn nu al kosteloos switchen, meestal met een maand of een dag opzegtermijn. Verzekeraars hebben eerder een eind gemaakt aan de automatische verlenging van contracten om de positie van consumenten te versterken.

Het Verbond kan niet treden in het premiebeleid van verzekeraars omdat daarmee de concurrentie aan banden zou worden gelegd. Wel signaleert de brancheorganisatie dat de oplopende schadelast bij opstal-inboedelverzekeringen al enige tijd zorgt voor een opwaartse druk op de premies.

Mediacontact

Paul Koopman, woordvoerder
Telefoon: 070 - 333 86 98
Mobiel: 06 - 537 25 923
E-mail: p.koopman@verzekeraars.nl

Aandachtsgebied:

Pensioen, arbeidsmarkt, zzp’ers, beleggingsverzekeringen, hypotheken, uitvaart, klantbelang

Was dit artikel nuttig?