Prijs voor campagne Veilig Zakelijk Internetten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

MKB-Nederland heeft een Europese prijs gewonnen met de campagne Veilig Zakelijk Internetten die zij het afgelopen jaar voerde. Doel van de campagne was het informeren en adviseren van mkb-bedrijven over het bestrijden van cybercrime. Met succes, met name vanwege de innovatieve insteek.

De prijs werd uitgereikt door de EUCPN, een Europees netwerk van overheden voor kennisuitwisseling op het gebied van criminaliteitspreventie. MKB-Nederland is de eerste Nederlandse organisatie die de jaarlijkse prijs krijgt. Vooral het innovatieve karakter trok de aandacht: ondernemers konden kun bedrijf vrijwillige laten hacken om de kwetsbaarheid van hun systeem te testen.

Over de campagne
MKB-Nederland startte de campagne in augustus 2015 samen met het ministerie van Veiligheid & Justitie, KPN, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ECP, ThreadStone, DNG en het Verbond. Het Verbond sloot aan, omdat de bewustwording van het risico onder met name mkb’ers nog achterblijft. Terwijl dit risico grote schadebedragen tot gevolg kan hebben.


Was dit artikel nuttig?