Programma Letselschade biedt houvast en focus

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Het nieuwe Programma Letselschade moet leiden tot snellere, transparantere en voorspelbaardere afhandeling van letselschadezaken, zodat het slachtoffer meer regie en houvast krijgt. Dat is nodig omdat het huidige stelsel complex is en leidt tot langlopende zaken. Dat leidde tot een sterk toenemende roep van politiek en media om verbeteringen. Tijdens de ALV op 23 juni lichtte Lidwien Suur (voorzitter Sectorbestuur Schade) het programma toe.

Met deze toelichting wil Suur de urgentie om als sector betekenisvolle stappen te zetten benadrukken. Want ondanks het onafhankelijke rapport van de Universiteit van Utrecht, blijven politiek en media kritisch. Het stelsel moet anders en het Programma Letselschade moet de implementatie van de plannen helpen versnellen. Ook wordt een programmamanager aangesteld om te zorgen voor de plannen en uitvoering.

Optimalisatie en structurele wijzigingen

Enerzijds zijn plannen vastgesteld die zich richten zich op de optimalisatie van het huidige stelsel. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van de Kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ), genormeerde bevoorschotting, het uitbreiden van het werken met één medisch adviseur en het Letselschadeportaal. Anderzijds zijn er plannen om tot een structureel andere wijze van schadeafhandeling te komen. Een stelsel dat gebaseerd is op vereenvoudigde schadevergoeding en een directer contact tussen slachtoffer en verzekeraar. Ook wordt er gewerkt aan een dashboard dat inzicht geeft of de gezette stappen leiden tot verbeteringen in de afhandeling van langlopende letselschadezaken.

Rol verzekeraars en vereniging

Het nieuwe programma vraagt om de inzet van zowel individuele verzekeraars als van de branchevereniging. Zo is het aan verzekeraars om letselschadezaken voor 1 oktober 2021 aan te leveren bij de Kamer LLZ. Verder vragen wij van verzekeraars om dit najaar ook data aan te leveren die meer is toegespitst op het monitoren van het resultaat van de acties vanuit het programma. En om onder andere actiever handelen als belangenbehartigers niet tijdig reageren.

Een grote stap voorwaarts in het belang van slachtoffers en het eenvoudiger vaststellen van de schadevergoeding, is de intentieverklaring die Slachtofferhulp Nederland, ANWB en het Verbond van Verzekeraars deze week tekenden. Met deze intentieverklaring spreken de 3 partijen uit dat het urgent is hierop samen met de hele branche actie te ondernemen en vereenvoudigde schadeafhandeling snel te introduceren. Ook blijft het Verbond in gesprek met Tweede Kamerleden. En zullen aan de hand van het dashboard updates worden gepubliceerd over de voortgang.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de themapagina Letselschade of neem contact op met Marly de Blaeij, programmamanager Personenschade.


Was dit artikel nuttig?