“Provisieverbod schade ligt niet op tafel”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Een provisieverbod voor schade ligt niet op tafel bij het Verbond. Dat zei Verbondsvoorzitter David Knibbe dinsdag in Utrecht op de am:dag in een paneldiscussie met AFM en Adfiz onder leiding van Jort Kelder. Hij benadrukte dat het Verbond nog midden in het evaluatieproces zit en komend voorjaar met zijn standpunt naar buiten komt.

Knibbe noemde drie punten die belangrijk zijn bij de evaluatie: advies moet goed toegankelijk blijven, het nut van een level playing field en adequate toetsing of er nog  verkeerde prikkels in het systeem zitten.

Volgens Adfiz-voorzitter Wim Heeres wordt er geknepen op het intermediair door verzekeraars en overheid als het gaat om provisiehoogte. Knibbe weersprak dat, maar merkte wel op dat de totale kosten blijvend omlaag moeten en de hele keten hierin slimmer moet opereren.

Jort Kelder prikkelde de zaal met een kleine 2.000 aanwezigen met het toekomstbeeld waarin “al deze mensen”’ werkloos worden. Knibbe stelde daar het “grote goed”’ van fijnmazig advies voor de klanten tegenover. “En het zijn ook de klanten die kiezen wat ze willen.”

Robotadvies
Gevraagd naar de toekomst verwees Femke de Vries van de AFM naar de VS en robotadvies. Virtueel advies ontwikkelt zich steeds beter en brengt de kosten omlaag. Maar er ligt wel het risico van bijvoorbeeld misbruik van data op de loer
.
“Wordt dat dan een slachting onder het intermediair?”, zo luidde de vraag. Antwoord van De Vries: het biedt ook mogelijkheden. Zo wordt het bereik van financieel advies groter. Knibbe haakte aan met de vlucht die datagebruik neemt. Daarmee maak je een betere risicoselectie. Een paar stappen verder kun je individueel risico bepalen. Maar hoe verhoudt dat zich tot solidariteit? En fintech? Knibbe: “Ik zie wel een trend die hard gaat. En de vraag is dan, welk deel doen mensen en welk deel gaat automatisch?”


Was dit artikel nuttig?