Publicatie nieuwe Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-12-2019

Het Verbond van Verzekeraars, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Deskundigenpanel Inbraak hebben de Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 versie 2020 (VRKI) gepubliceerd. Deze versie is vanaf 1 januari 2020 van kracht.

Overgangstermijn

Tot 1 april 2020 geldt een overgangstermijn. Een toelichting op deze termijn is te vinden op het voorblad van de VRKI 2.0 versie 2020.

Wijzigingen

Wijzigingen in de nieuwe versie hebben betrekking op hoofdstuk 1, 2 en 6. Voor het eerste hoofdstuk geldt dat de definities verder zijn uitgewerkt. Aan hoofdstuk twee is het gebruik van een app toegevoegd. En in hoofdstuk zes zijn de minimale eisen omvang projectie duidelijker per niveau van te nemen maatregelen geformuleerd.

Over de VRKI

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen (deel A). Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) moeten worden genomen.


Was dit artikel nuttig?