Reactie Verbond op consultatie Wet nadere beloningsmaatregelen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars heeft gereageerd op de 'Consultatie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector'. De reactie is in lijn met een eerdere reactie medio vorig jaar naar aanleiding van de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) die in 2015 is ingevoerd.

In de consultatiereactie op het wetsvoorstel gaat het Verbond onder meer in op het bonusplafond voor niet-cao medewerkers en het verplicht aanhouden van aandelen door zogenaamde Identified Staff/Material Risk Takers.


Was dit artikel nuttig?