Risk Factory Twente: van risico’s beleven naar risico’s voorkomen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-01-2015

“We gaan de veiligheid samen naar een hoger niveau tillen”, zei Verbondsdirecteur Leo De Boer afgelopen week na het ondertekenen van een intentieverklaring met Brandweer Nederland. De partijen doen dat onder meer door in te zetten op brandpreventie. Waar beter konden ze die handtekening zetten dan in de Risk Factory Twente? Hier maken kinderen kennis met (on)veiligheid. Projectleider David Bornebroek: “Wat je kunt voorkomen hoef je niet te bestrijden.”

Verzekeraars en de brandweer spraken woensdag 7 januari af meer te gaan samenwerken om schade en leed door brand te voorkomen. Een perfecte samenwerking volgens De Boer: “Verzekeraars hebben kennis van risico’s, statistieken en een netwerk, de brandweer staat in de frontlinie en heeft meer in contact met burgers. Bovendien is het onderwerp van groot belang: brand is in Nederland nog steeds een onderschat risico.”

Belevenderwijs leren
De partijen willen Nederland bewust maken van dat risico. Maar hoe? Hoewel ze daar zelf al concrete  ideeën voor hebben, konden ze tijdens de ondertekening in de Risk Factory Twente nog meer inspiratie opdoen. In dit ‘veiligheidseducatiecentrum’, een initiatief van partners uit Veiligheidsregio Twente worden basisschoolleerlingen en risicogroepen als ouderen veiligheidsbewuster gemaakt. Door ‘belevenderwijs’ te leren. Projectleider David Bornebroek namens Brandweer Twente: “We richten ons op beleven van risico’s, dan word je je er pas echt bewust van. Dus bootsen we school-, thuis- en verkeerssituaties na, ontdekken de deelnemers risico’s en leren ze wat ze kunnen doen om die  te beperken of weg te nemen. Hoe kun je brand in huis voorkomen? En hoe kun je het snelste vluchten? Ze ondervinden het aan den lijve.”

Olievlek voor veiligheid
De Risk Factory Twente wil leerlingen laten zien hoe zij hun eigen veiligheid in de hand kunnen nemen – en inmiddels hebben zo’n vijfhonderd leerlingen dat ervaren. Maar de lat ligt hoger. “We willen dat die leerlingen veiligheidsambassadeurs worden die samen een actief netwerk vormen. Zo creëren we een olievlek en maken we de samenleving echt veiliger.” Het Verbond is enthousiast over de ‘fabriek’. De Boer: “We hebben dit natuurlijk niet voor niets uitgekozen als tekenlocatie. De Risk Factory Twente is een mooie best practice van hoe je kunt werken aan veiligheid. Voor verzekeraars ook belangrijk: uiteindelijk betalen we via verzekeringen onveiligheid.”

Over de Risk Factory Twente
De Risk Factory Twente is in april 2014 geopend op de Twente Safety Campus. Daarbij zijn diverse partners betrokken: Brandweer Twente, Veiligheidsregio Twente, GHOR Twente, GGD Twente, Politie, ROV-Oost Nederland (verkeersveiligheid) en Tactus Verslavingszorg. Ook wordt samengewerkt met Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en Risk Factory Edinburgh (Schotland). Primaire doelgroep van de Risk Factory Twente zijn groep 7 en 8 van de basisschool. Daarnaast richt de ‘fabriek’ zich op kwetsbare en risicovolle groepen als ouderen en lichamelijk beperkten.

Lees meer over de intentieverklaring en bekijk ook de video waarin Leo De Boer en Stephan Weevers van Brandweer Nederland een toelichting geven op de ondertekening.


Was dit artikel nuttig?